Together Magazyn » Aktualności » Rusza nabór do konkursu dla młodych innowatorów!

Rusza nabór do konkursu dla młodych innowatorów!

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem co najmniej bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego i wygraj 10000 zł!

Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek, po raz 16 przyzna Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej.

O nagrodzie

Do rywalizacji zapraszamy autorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2016 i uzyskały ocenę celującą lub bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności. Nagroda główna w Konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde.

Zgłoszenia

Zgłoszenia powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych do 30 kwietnia br.

Prezentacje konkursowe oraz obrady Kapituły Konkursu odbędą się 12 czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie:

Regulamin Konkursu http://ppnt.pl/pl/nagroda-im-prof-romualda-szczesnego/regulamin

Harmonogram http://ppnt.pl/pl/nagroda-im-prof-romualda-szczesnego/harmonogram

Oceń