Together Magazyn » Aktualności » Rodzinna karta – nowoczesny system udogodnień dla rodzin

Rodzinna karta – nowoczesny system udogodnień dla rodzin

Rodzinna karta – nowoczesny system udogodnień dla rodzin

Aktywna pomoc dla rodzin ze strony państwa może przybierać różne formy. Do najnowszych projektów o zasięgu ogólnopolskim należy Karta Dużej Rodziny. Ten wygodny i efektywny system zapewnia korzystanie z wielu zniżek i licznych profitów. Od kilku lat w kilkudziesięciu miastach funkcjonują już lokalne karty rodzinne. Warto zapoznać się z tym udogodnieniem i skorzystać z jego zalet.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jest to program, który powstał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i został przyjęty przez Radę Ministrów 27 maja 2014 roku. Jego założeniem jest wspieranie rodzin z co najmniej trojgiem dzieci na terenie całej Polski, nie tylko lokalnej gminy. Istotny jest fakt, że z karty można korzystać bez względu na uzyskiwane dochody, a wydawana jest ona bezpłatnie. Z licznych udogodnień (państwowych i prywatnych) mogą skorzystać dożywotnio rodzice oraz dzieci i młodzież akademicka (do ukończenia 25. roku życia). Więcej informacji na temat tego programu, łącznie z wykazem partnerów i szczegółami dotyczącymi zniżek, można znaleźć na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.

Gdańska Karta Dużej Rodziny

W Gdańsku Karta Dużej Rodziny jest wydawana już od lutego 2011 roku. Rok wcześniej miasto uchwaliło program „Duża Rodzina Gdańska”, w ramach którego przyjęto ustalenia dotyczące sposobów korzystania z karty. Karta Dużej Rodziny przysługuje każdej rodzinie zameldowanej w Gdańsku, z co najmniej trojgiem dzieci. Spośród wielu udogodnień, warto wymienić choćby możliwość bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Partnerami karty są, między innymi, placówki edukacyjne, firmy usługowo-handlowe czy obiekty sportowo-rekreacyjne. Z Gdańskiej Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 4000 rodzin wielodzietnych, czyli około 20 tys. gdańszczan – osób dorosłych i dzieci. Najwięcej dużych rodzin ma troje dzieci (87,17%). W 2014 roku Gdańsk otrzymał honorowy tytuł Miasto Przyjazne Dużym Rodzinom.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w jednym z punktów Zarządu Transportu Miejskiego:

  • Punkt Obsługi Klienta nr 2, ul. Wyspiańskiego 9A, Gdańsk-Wrzeszcz;
  • Punkt Reklamacji, ZTM, ul. Na Stoku 49, Gdańsk;
  • Punkt Obsługi Klienta nr 4, ul. Świętokrzyska 15, Gdańsk-Łostowice.

Sopocka Karta Rodziny 3+

Karta rodzinna w Sopocie funkcjonuje od listopada 2013 roku. Kryteria jej przyznania są takie same jak w Gdańsku. Na pewno dużym udogodnieniem jest możliwość darmowego korzystania z komunikacji publicznej. Karta umożliwia też bezpłatny wstęp do Muzeum Sopotu czy Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Rodziny, które posiadają kartę, mają prawa do zniżek w opłatach obejmujących gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mogą również liczyć na niższe opłaty w przedszkolach publicznych. Karta Rodziny 3+ jest wydawana na 12 miesięcy. Aby uzyskać kartę, należy złożyć wniosek do sekretariatu MOPS w Sopocie (ul. Kolejowa 14) lub Działu Świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego (al. Niepodległości 876), gdzie odbiera się gotowy dokument.

Karta Gdynia Rodzinna

Lokalna karta Gdynia Rodzinna, w odróżnieniu od kart gdański i sopockich, jest przeznaczona również dla mniejszych rodzin, z co najmniej jednym dzieckiem. Z kolei dla dużych rodzin dedykowano kartę Gdynia Rodzinna Plus. Również i w tym przypadku uprawnia ona do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej, a także z całego systemu zniżek w instytucjach publicznych i komercyjnych. Wnioski o wydanie kart elektronicznych Gdynia Rodzinna Plus, uprawniających do bezpłatnych przejazdów ZKM na terenie miasta, wydawane są w Biurze Obsługi Klienta ZKM, ul. Kilińskiego 16 w Gdyni. Karta jest ważna przez rok.

Oceń