Together Magazyn » Aktualności » Razem ku szczytnym celom

Razem ku szczytnym celom

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w piątek 2 września br., w gdańskiej siedzibie NOT-u podpisano porozumienie między Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku a Stowarzyszeniem „Dwie Strony Medalu”.

Oba podmioty już od lat aktywnie działają w obszarach związanych z szeroko pojmowaną edukacją. Zawierając porozumienie, obligują się m.in. do współdziałania w zakresie rozszerzania możliwości studiowania przez osoby, które z życiowych względów są wykluczone z tego procesu. Planowane są wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, społeczne, kulturalne i promocyjne.

0e2064_6c5e78b67f9342cda884cc9ff29eb28d

Z pewnością warto podkreślić działania, których celem jest przełamywanie barier edukacyjnych przez osoby niepełnosprawne. W ich przypadku zostanie przedstawiona oferta, której założeniem będzie dostosowanie trybu studiów czy organizacji zajęć do indywidualnych potrzeb. Planowane jest wykorzystanie możliwości, które stwarza e-learning, a także indywidualny tok nauczania i indywidualny tok studiów. Tego typu inicjatywy ułatwią dostęp do usług edukacyjnych osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Pozostaje mieć nadzieję, że zawarte porozumienie będzie miało szerszy oddźwięk społeczny i przyczyni się do poprawy postrzegania pozycji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Ze strony WSSE porozumienie podpisali dr Oliwia Owczarz – Prorektor ds. Studenckich i Administracji oraz mgr inż. Dariusz Tuniewicz – Dyrektor Instytutu Kształcenia Zawodowego, natomiast ze strony Stowarzyszenia „Dwie Strony Medalu”: Magdalena Kulczewska – Prezes, Renata Łodyga – Wiceprezes, Piotr Patelczyk – Pełnomocnik Zarządu.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku istnieje od 2001 roku. Oferuje kształcenie w ramach studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych na dwóch kierunkach: „pedagogika” i „zarządzanie” w zakresie 25 specjalności na studiach I i II stopnia oraz 27 specjalności podyplomowych. Misją szkoły jest kształcenie absolwentów obdarzonych wszechstronną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które są niezbędne w życiu osobistym i zawodowym.

Celem stowarzyszenia „Dwie Strony Medalu” jest popularyzacja praw, obowiązków i możliwości osób niepełnosprawnych, jak również uświadamianie, że niepełnosprawność nie musi oznaczać słabości ani tworzyć przeszkód w zdobywaniu życiowych osiągnięć. Stowarzyszenie zajmuje się również przeciwdziałaniem barierom architektonicznym w przestrzeni publicznej, z którymi muszą się zmagać osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Oceń