Together Magazyn » Aktualności » Prawa Obywatelskie – Znam, rozumiem, korzystam!

Prawa Obywatelskie – Znam, rozumiem, korzystam!

 

Najzdolniejsza młodzież powalczy o indeks Uczelni Łazarskiego

Rozpoczęły się eliminacje ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich, która została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Prawa Obywatelskich. Konkurs odbywa się po raz drugi, a jego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, znajdujący się od lat w czołówce rankingów Wydziałów Prawa. Zgłoszenia uczestników potrwają do 9 stycznia 2017 roku.

Prawa człowieka to bowiem nie tylko teoria wynikająca z aktów prawnych, ale też zasady postępowania i reakcja na krzywdę ludzką. Młodzi ludzie powinni o tym pamiętać, niezależnie od tego czym będą zajmować się w przyszłości – powiedział dr. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno liceów, jak i techników. Jej celem jest rozbudzenie wśród młodzieży żywego zainteresowania sprawami publicznymi oraz formowanie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w debacie publicznej z poszanowaniem wszystkich przekonań. Zadaniem konkursu jest również przygotowanie młodzieży do samodzielnego i wolnego od uprzedzeń myślenia o procesach i wydarzeniach zachodzących, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, jak i globalnym.

Wiedza oraz świadomość praw i obowiązków, zrozumienie jak bronić się przed zagrożeniami i gdzie szukać pomocy pomaga w codziennym życiu. Młodzi ludzie dorastając zauważają, że zmieniają się ich potrzeby i zainteresowania, że każde zachowanie niesie za sobą swoje konsekwencje, w tym konsekwencje prawne. Edukacja prawnicza jest niezbędna, jeśli młodzi ludzie chcą być w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami biorącymi aktywny dział w życiu społecznym – zwraca uwagę dr. Mieczysław Błoński Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

W tegorocznej edycji stawką finału, do którego zostanie zakwalifikowana grupa 6 uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, będzie wyjazd do Strasburga, nieodpłatny I rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz staż w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagroda główna powędruje w ręce 3 najlepszych finalistów. Dla uczestników, którzy uzyskają miejsca od 4 do 6, przewidziano nagrody dodatkowe w postaci nieodpłatnego pierwszego semestru studiów oraz warsztaty w Biurze RPO. Ponadto za trud przygotowań młodzieży do udziału w Olimpiadzie przewidziane są nagrody dla opiekunów szkolnych, w postaci warsztatów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz nagrody rzeczowe.

Olimpiada stanowi również wspaniałą okazję do sprawdzenia i powtórzenia wiedzy przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Na dedykowanej stronie po zakończeniu zapisów będą dostępne pomoce dydaktyczne oraz akty prawne zgodne z jej zakresem merytorycznym. Ponadto udział w ogólnopolskim konkursie stwarza uczestnikom niepowtarzalną szansę na poznanie rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Na zwycięzców czekają nagrody, które zrekompensują włożony w naukę wysiłek.

Zainteresowanie pierwszą edycją przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W konkursie wzięło udział aż 600 uczniów z 110 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Potwierdziło to nasze przekonanie, że stanowi on inspirację dla młodych, ambitnych ludzi dążących do samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy o społeczeństwie i zasadach prawnych. Wierzymy też, że młodzież posiadająca wiedzę prawniczą chętniej angażuje się w działania na rzecz ich otoczenia, a to zostawi ślad, który będzie procentował w ich dorosłym życiu. Tym bardziej cieszy duża popularność Olimpiady – podkreśla Bartosz Kotowicz konsultant ds. merytorycznych.

Jakie są zasady udziału?

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to eliminacje szkolne trwające do 9 stycznia 2017 r. Obejmują one pisemny test kompetencji, który uczestnicy rozwiązują w swojej szkole, pod nadzorem Komisji Szkolnej, powołanej przez dyrektora szkoły. Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów. Drugi etap stanowią eliminacje okręgowe, podczas których pod nadzorem Komisji Okręgowej uczestnicy rozwiązują test składający się z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Eliminacje odbywają się w wybranej przez Organizatora szkole w mieście wojewódzkim. Do kolejnego, trzeciego etapu przechodzi 6 osób, które uzyska najwyższą liczbą punktów. Finał odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie 22 marca 2017 r. Finaliści pod nadzorem Komisji Głównej rozwiązują test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Zwycięzcami Olimpiady zostaną 3 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia szkół odbywają się za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie http://olimpiada.lazarski.pl. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenia mailowe, wpisując w tytule „Zgłoszenie” na adres: e.milan@lazarski.edu.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz adresu szkoły.

Po szczegółowe informacje na temat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich zapraszamy na stronę http://olimpiada.lazarski.pl/.

***

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Znajduje się w ścisłej czołówce
Rankingów Wydziałów Prawa według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany za najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami
i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Więcej informacji na www.lazarski.pl.

 

Oceń