Together Magazyn » Styl życia » Pożyczka prywatna – czy to bezpieczna forma wsparcia finansowego?
zdjecie publikacja 43392 togethermagazyn.pl

Pożyczka prywatna – czy to bezpieczna forma wsparcia finansowego?

Bankowe i pozabankowe formy finansowania to w dzisiejszych czasach niejedyna opcja umożliwiająca zdobycie dodatkowej gotówki. Jeśli nie chcesz wiązać się umową z firmą pożyczkową, możesz postawić na umowę pożyczki prywatnej. Na czym polega taka forma finansowania? Przejrzyj poniższy poradnik i dowiedz się więcej na ten temat.

Szybkie wsparcie finansowe możesz otrzymać nie tylko od instytucji finansowych działających na terenie kraju. Alternatywna opcja to zwrócenie się o pomoc do najbliższej rodziny lub znajomych. Umowy na pożyczki prywatne generują pewne ryzyko, gdyż o warunkach spłaty najczęściej dowiesz się dopiero w momencie podpisania umowy.

Umowa pożyczki prywatnej – jak legalnie zawrzeć umowę finansowania prywatnego?

Najlepszą formą zabezpieczenia dla pożyczki prywatnej jest umowa pisemna zawierana pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Pamiętaj, że posiłkowanie się gotowymi wzorami z internetu nie jest dobrym pomysłem.

Jeśli już chcesz zawrzeć umowę prywatnej pożyczki, postaraj się sporządzić indywidualnie przygotowany dokument dopasowany do warunków finansowania. W dobrze przygotowanej umowie pożyczki prywatnej należy zamieścić informację na temat:

  • okresu spłaty zobowiązania wraz z kosztami dodatkowymi w przypadku opóźnienia,
  • oprocentowania i wysokości odsetek należnych do spłaty,
  • kwoty udzielonego kapitału,
  • konsekwencji w razie braku terminowej spłaty zadłużenia,
  • sposobu naliczania odsetek.

Dobrze przygotowana umowa zabezpiecza interesy każdej ze stron transakcji. Niemniej jednak zgodnie z przepisami w Polsce w ramach pożyczek prywatnych nie ma konieczności podpisywania fizycznej umowy.

Wystarczy odpowiednie potwierdzenie zawarcia transakcji np. weksel wystawiony przez pożyczkobiorcę lub przelew bankowy zatytułowany jako prywatna pożyczka.

Jak działa pożyczka prywatna i kiedy można z niej skorzystać?

Zasada działania pożyczek prywatnych jest prosta. Wystarczy dokonać przelewu bankowego z odpowiednim tytułem, pożyczkobiorca może wystawić weksel lub można też podpisać umowę pomiędzy stronami transakcji.

W ramach zawartej umowy jedna ze stron udziela pożyczki, natomiast druga zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego zobowiązania na wcześniej ustalonych warunkach.

Ustawodawstwo w Polsce nie reguluje dokładnie tego, na jakich zasadach udzielane są prywatne pożyczki. Taka forma finansowania musi jedynie spełniać wymogi wynikające
z Kodeksu Cywilnego, które mówią, że pożyczana kwota musi być własnością pożyczkodawcy.

Z prywatnych pożyczek może skorzystać każda osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Na co trzeba uważać przy podpisywaniu umowy pożyczki prywatnej?

Zanim podpiszesz umowę pożyczki prywatnej, postaraj się ustalić dokładne warunki spłaty zaciągniętego zobowiązania. To podstawa, aby nie narazić swojego domowego budżetu i nie wpaść w tzw. spiralę zadłużenia. Za bezpieczną pożyczkę prywatną możesz uznać taką, wobec której znasz stronę uznawaną za pożyczkodawcę.

Oceń