Together Magazyn » Aktualności » POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA NA PRESTIŻOWEJ WYSTAWIE W BERLINIE

POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA NA PRESTIŻOWEJ WYSTAWIE W BERLINIE

Fotografie, makiety i specjalnie przygotowane filmy, poświęcone Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu są przedmiotem wystawy pt. „Buildings for Science and Culture” prezentowanej w berlińskiej galerii AEDES.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia znalazł się wśród flagowych obiektów gdyńskiej architektury, które mają przybliżyć naszym zachodnim sąsiadom ewolucję Gdyni i jej zmieniającą się na przestrzeni lat architekturę.

Wystawa przedstawia także postępy w rewitalizacji gdyńskich obszarów poprzemysłowych. Dzięki zaangażowaniu architektów, projektantów i naukowców, udało się stworzyć ekspozycję, która ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat rozwoju obszarów miejskich, modernizmu, innowacji i nowych rozwiązań w dziedzinie projektowania architektonicznego i materiałów.

13422445_10153690817232919_1482707236376210388_o

Wystawa, odbywająca się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, nie mogłaby powstać bez wsparcia partnerów przedsięwzięcia. Wśród nich, Muzeum Miasta Gdyni, które opracowało oś historyczną i najważniejsze moduły dotyczące historii gdyńskiej architektury. Do Berlina muzeum „wysłało” m.in. 6 makiet najważniejszych budynków modernistycznych Gdyni wraz z tablicami informacyjnymi. Jest to część znanej gdynianom wystawy „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w 20-leciu międzywojennym”. Ekspozycję można oglądać do 11 sierpnia br.

MMG.c

fot. Muzeum Miasta Gdynia.

Oceń