Together Magazyn » Aktualności » Połączenie sportu i nauki, czyli nowy model edukacji w creoGedanii

Połączenie sportu i nauki, czyli nowy model edukacji w creoGedanii

CreoGedania to placówka alternatywna dla zwykłej szkoły podstawowej. Edukacja opiera się tutaj na doświadczeniach praktycznych, swobodnej zabawie i pielęgnowaniu wzajemnych relacji, których podstawą jest szacunek, empatia i nieoceniające zrozumienie. Dużą rolę odgrywa dyskutowanie, negocjowanie i słuchanie siebie nawzajem. Zgodnie z koncepcją relacji wspomagającej Rogersa oraz Porozumienia Bez Przemocy, nauczyciele oferują swoje wsparcie oraz przyjazną przestrzeń.

Większość czasu w creoGedanii to wybór zajęć pod opieką edukatora z zakresu od astronomii do mikrobiologii, codzienne zajęcia sportowe, wspólne eksperymenty oraz dużo czasu na dworze – na terenie KS Gedania 1922, czyli na siedmiu hektarach boisk, placów zabaw i parku. Podstawowym narzędziem dydaktycznym są projekty krótko- i długoterminowe, realizowane w obrębie pisania własnych książek, eksperymentów fizyko-chemicznych, a także nauka oparta na poznaniu praktycznym. Uczniowie tworzą własne gry komputerowe i programują roboty Lego Mindstorms.

Edukatorzy starają się dobrze poznać swoich uczniów, nie tylko obserwując ich zachowanie, ale też poświęcając czas na rozmowy i słuchając podopiecznych, zapoznając się z ich trudnościami oraz motywami działań. W edukacji na Gedanii (creoGedanii oraz Przedszkolu Gedania 1922) uczestniczą również naukowcy i pasjonaci z całego świata. Z dziećmi spotkali się już: Wiktoria Szymańska – reżyser filmowy; Stella Zylbersztajn – polska Żydówka ocalona z Holocaustu, obecnie zamieszkała w Izraelu; David Chuss – pracownik NASA; Wayne Geerling – wybitny ekonomista z Uniwersytetu w Pensylwanii; Arvind Gupta – ekspert UNESCO.

W naszej placówce stwarzamy możliwości popełniania błędów i wyciągania samodzielnych wniosków, ale również tworzymy platformę współpracy pomiędzy dziećmi a naukowcami. Edukatorzy są więc przede wszystkim organizatorami samodzielnej pracy uczniów.

Ponieważ świat w 2030 roku będzie się różnił tempem i technologią od naszej codzienności, stajemy wobec potrzeby tworzenia systemu, który przygotowuje Młodego Człowieka do zaangażowania, empatii, pracy projektowej i zespołowej. W creoGedanii mamy świadomość, że wyznacznikiem satysfakcji z życia jest głębia i jakość relacji z ludźmi w jego otoczeniu. Dlatego też poprzez rozwój empatii, naukę i sport tworzymy nową wizję edukacji przyszłości.

Dr Agata Hofman – mama pięciorga dzieci, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii; nauczyciel akademicki od 2004 roku; twórca programu nauczania i dyrektor w Przedszkolu Gedania 1922 oraz w szkole creoGedania. Wraz z mężem prowadzą w Gdańsku Szkołę Geniuszy, która wprowadza innowacyjne programy nauczania języków obcych z wykorzystaniem ICT. Jest również autorem dwóch książek oraz ponad 40 publikacji na temat nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 2009 roku zainicjowała projekt Polska Akademia Dzieci – pierwszy na świecie uniwersytet prowadzony przez dzieci. Do dziś ponad 6000 dzieci w Polsce, Irlandii i Holandii uczestniczy bezpłatnie w projekcie PAD, który otrzymał w 2013 roku od MNiSW i Polskiej Agencji Prasowej tytuł najlepszej inicjatywy popularyzującej naukę w Polsce. Agata Hofman jest także recenzentem w „British Journal of Educational Technology” i „Homo Ludens” oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

http://przedszkolegedania.wix.com/creogedania

creo gedania logo

Oceń