Together Magazyn » Aktualności » Podstawy wiedzy o neurorozwoju – szkolenie w Centrum Terapii Logop

Podstawy wiedzy o neurorozwoju – szkolenie w Centrum Terapii Logop

W weekend 11-12 lipca odbyły się warsztaty pt. „Podstawy wiedzy o neurorozwoju”, poprowadzone przez Iwonę Palicką – specjalistę psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeutkę SI. Zajęcia odbyły się w gdańskim Centrum Terapii Logop – ważnym ośrodku terapeutycznym i edukacyjnym w Trójmieście, którego działania oscylują wokół integracji sensorycznej i terapii logopedycznej.

Podczas dwudniowych zajęć, uczestniczki zdobyły podstawową wiedzę na temat rozwoju neurologicznego, motorycznego i poznawczego dziecka. Omówione zostały nieprawidłowości, które mogą pojawić się w układzie ruchowym oraz sensorycznym. Prowadząca odpowiadała na pytania dotyczące przyczyn oraz możliwości terapii, szczegółowo objaśniała dostępne metody działania. Wykład został oparty o studium konkretnych przypadków, prezentację zdjęć i filmów z przeprowadzonych terapii.

Szkolenie zdobyło szerokie zainteresowanie, a żywa dyskusja i aktywność gości w spotkaniu dało wyraz rosnącemu zapotrzebowaniu zarówno wśród rodziców jak i terapeutów na edukację w zakresie rozumienia przyczyn i walki z następstwami zaburzeń w neurorozwoju u dzieci.

Centrum Terapii Logop to punkt, w którym regularnie odbywają się warsztaty, szkolenia i wykłady zarówno dla rodziców jak i nauczycieli czy logopedów. Szczegółowe informacje na temat działania centrum można znaleźć pod adresem:

http://www.centrum-logop.pl/

Oceń