Together Magazyn » Sport » Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej. Fundacja Sport na Zdrowie

Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej. Fundacja Sport na Zdrowie

Choroby cywilizacyjne, takie jak astma, alergia czy otyłość, są ogromny zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci. Oprócz zaburzeń rozwojowych, mogą się stać przyczyną problemów związanych z marginalizacją społeczną. Na szczęście, są ludzie, którzy dostrzegają powagę tych zagrożeń.

Przedstawiciele Fundacji Sport na Zdrowie podkreślają, że stare powiedzenie „sport to zdrowie” nie jest jedynie pustym frazesem, ale ma przełożenie w rehabilitacji chorób przewlekłych. W przypadku schorzeń obejmujących układ oddechowy sport poprawia wydolność fizyczną i oddechową. Rywalizacja sportowa – poprzez wymiar współzawodnictwa – dodaje sił do przezwyciężania problemów zdrowotnych. Udział w zajęciach sportowych dla dzieci, które na co dzień muszą się zmagać z chorobami, stwarza im możliwości rozwoju, bez ograniczeń związanych z chorobą. Niezależnie od choroby, dzieci nie powinny unikać sportu, wręcz przeciwnie – regularna aktywność fizyczna przyczynia się do polepszenia samopoczucia, poprawiając też ich samoocenę.

Misja Fundacji

Fundacja powstała w celu przeciwdziałania skutkom przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Poprzez wspieranie programów profilaktycznych zakłada się zmniejszenie odsetka zachorowań na astmę. O tym, jak bardzo poważny jest to problem, przekonują statystki Światowej Organizacji Zdrowia, według których co 10 lat na tę chorobę zapada o 50% więcej ludzi. Tylko w samej Polsce na astmę choruje około 3 mln osób, z czego milion stanowią dzieci. Obok tego problemu nie można więc przejść obojętnie. Odpowiednia diagnoza i leczenie przyczyniają się do złagodzenia skutków choroby i przywracają możliwości normalnego funkcjonowania.

Dzieci chore na astmę wymagają szczególnej uwagi i indywidualnego podejścia. Dobór odpowiedniej dyscypliny sportu umożliwia im optymalny rozwój psychofizyczny. Dzięki Fundacji Sport na Zdrowie, dzieci mogą się realizować w tych dyscyplinach, które są dla nich bezpieczne, na przykład w żeglarstwie, windsurfingu czy pływaniu. Fundacja aktywnie gromadzi środki w celu stworzenia pierwszego w Polsce klubu żeglarskiego dla dzieci chorych na astmę. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, która łączy w sobie aspekty rywalizacji sportowej i terapii poprzez sport.

 

Cele Fundacji

Podstawowymi celami Fundacji Sport na Zdrowie są propagowanie i wspieranie sportu – zarówno młodzieżowego, jak i seniorskiego, a także działalność w zakresie aktywizacji sportowej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Sport jest nie tylko kluczem do rozwoju młodego człowieka, ale również metodą na przeciwdziałanie patologiom – szerzenie tej świadomości to również jeden z celów zakładanych przez Fundację. Pozostałe cele to:

  • wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno-sportowej;
  • udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
  • pomoc materialna sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej;
  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji;
  • promocja klubów i organizacji sportowych;
  • promowanie młodych zawodników;
  • edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 

Działalność

Fundacja Sport na Zdrowie prowadzi w Sopocie Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej dla dzieci. Misją tego jedynego ośrodka w Polsce jest nowatorskie i kompleksowe przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci, takim jak astma, alergia, otyłość, zaburzenia neurologiczne czy wady postawy. Staranny dobór programów rehabilitacyjnych jest możliwy dzięki współpracy merytorycznej z doświadczonymi partnerami (np. Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu). Obecnie w ośrodku są prowadzone zajęcia na basenie solankowym dla dzieci w wieku do 16 lat. W IV kwartale bieżącego roku planowane jest włączenie zajęć ruchowych. W najbliższych planach są również turnusy rehabilitacyjne.

 

Fundacja Sport Na Zdrowie

ul. Beniowskiego 7a, 81–226 Gdynia

Biuro: ul. Bitwy pod Płowcami 67 (budynek SKŻ), Sopot

Telefon:

539 621 647 – Biuro

604 593 994 – Prezes Fundacji

e-mail: fundacjasportnazdrowie@wp.pl

www.sportnazdrowie.org

1/5 – (1 głosów)