Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Odrolnienie działki pod budowę domu – krok po kroku

Odrolnienie działki pod budowę domu – krok po kroku

Co zrobić, jeśli teren pod budowę wymarzonego domu ma status działki rolnej? Postawienie budynku mieszkalnego w takiej lokalizacji jest możliwe tylko po odrolnieniu działki. To wiąże się z pewnym ryzykiem – odpowiedź urzędu może być odmowna. Jak krok po kroku przejść przez procedurę odrolnienia działki pod budowę domu?

Jak wygląda procedura odrolnienia działki?Odrolnienia działki pod budowę domu to długotrwały proces, odbywający się etapami. W pierwszym etapie dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntu poprzez modyfikację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W etapie drugim grunt wyłączany jest z produkcji rolnej.
Zgodnie z prawem nie każda działka może zostać odrolniona. Na ten cel przeznacza się nieużytki oraz tereny o najniższej przydatności produkcyjnej. Składając wniosek o odrolnienie działki pod budowę domu jednorodzinnego, należy się liczyć z możliwością odmowy – postawienie domu w danym miejscu może okazać się niemożliwe.

Etap pierwszy: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura odrolnienia działki rozpoczyna się od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej kolejności należy się więc zorientować, czy miejscowy plan obejmuje działkę – od tego zależeć będzie dalsze postępowanie:
– jeśli działka jest objęta MPZP i jest oznaczona jako działka rolna, konieczne jest uruchomienie procedury zmiany jej przeznaczenia przez złożenie odpowiedniego wniosku do wójta lub burmistrza; to proces długotrwały, często bezskutecznie wszczynany od nowa, ponieważ miejscowe władze nie mają obowiązku zareagować na otrzymane pismo,
– jeśli MPZP nie obejmuje wskazanej działki, wystarczy złożyć do wójta lub burmistrza wniosek o zmianę zabudowy, ta jest możliwa tylko, jeśli działka spełnia określone warunki: ma dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie jest wystarczające dla celów budowlanych, co najmniej jedna z sąsiadujących działek położonych przy tej samej drodze publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie warunków zabudowy i zagospodarowana wskazanego terenu.


Etap drugi: wyłączenie z produkcji rolnejZgoda wójta czy burmistrza to nie koniec procedury odrolnienia działki pod budowę domu jednorodzinnego. Drugim etapem jest jej wyłączenie z produkcji rolnej. Co to oznacza w praktyce?
Działki o małym znaczeniu rolniczym zostają wyłączone z produkcji poprzez zaniechanie dotychczasowej produkcji rolnej czy leśniczej. W przypadku terenów o wysokiej klasie bonitacyjnej, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej. Ta dotyczy:
– użytków rolnych na glebach mineralnych i organicznych klasy I, II lub III, oraz użytków rolnych klasy IV, V i VI,
– stawów rybnych i innych zbiorników wodnych,
– parków wiejskich i terenów zadrzewionych,
– rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
– torfowisk,
– gruntów leśnych.
Aby uzyskać zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, należy złożyć wniosek do właściwego dla miejsca położenia gruntu starostwa. Pozytywne rozpatrzenie prośby przez starostę jest niezbędne, żeby nastąpiło całkowite odrolnienia działki pod budowę.


Ile kosztuje odrolnienie działki?Odrolnienie działki pod budowę domu wiąże się z pewnymi kosztami, w zależności od znaczenia terenu i jego właściwości. Koszty wynoszą odpowiednio: dla klasy I – 437 175 zł, dla klasy II – 378 885 zł, a dlaklasy IIIa – 320 595 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę roczną, stanowiącą 10% jednorazowej opłaty – tę należy płacić co roku przez 10 lat, a w przypadku terminowego wyłączenia działki z użytku rolnego nie dłużej niż 20 lat.

Oceń