Together Magazyn » Aktualności » Niski scoring BIK a kredyt hipoteczny – jaki trzeba mieć, aby go otrzymać?
Obra

Niski scoring BIK a kredyt hipoteczny – jaki trzeba mieć, aby go otrzymać?

Osoby starające się o uzyskanie kredytu hipotecznego muszą wiedzieć, czym jest scoring BIK. Choć często słyszy się, że niski lub zerowy scoring uniemożliwia starania o kredyt hipoteczny, nie jest to zgodne z prawdą. Wiele zależy od wyboru pośrednika, który zajmuje się daną sprawą. W poniższym artykule opisujemy, czym jest BIK oraz wymieniamy wszystkie informacje, które warto wiedzieć na ten temat.

Co oznacza skrót BIK i czym jest scoring?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja zajmująca się prowadzeniem raportów na temat historii kredytowych Polaków. Działalność Biura jest regulowana ustawą o Prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. Instytucja ta zajmuje się ustalaniem scoringu, czyli wartości punktowej, która obrazuje historię kredytową danej osoby. Jest ona wyliczana osobno dla każdej osoby na podstawie specjalnego wzoru. W jej skład wchodzi m.in. spłacanie rat poprzednich kredytów w terminie, ale też inne dane. Jeśli dana osoba nie ma historii kredytowej, to otrzymuje tak zwaną białą kartę, czyli brak wyniku.

Czy można samodzielnie sprawdzić swój scoring BIK?

Każda osoba może samodzielnie sprawdzić to, jaka jest jej pozycja w Biurze Informacji Kredytowej. Przydatne jest to przed złożeniem wniosku o kredyt. Aby sprawdzić swój profil, wystarczy wejść na stronę Biura, zarejestrować się i wygenerować swój własny raport. Jeśli robisz to raz na pół roku, to masz prawo do bezpłatnej informacji, na którą czeka się do 30 dni. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że otrzymasz w ten sposób wyłącznie swoją historię, bez scoringu. Za otrzymanie tej wartości trzeba zapłacić 39 zł i wówczas otrzymujesz pełny raport z całą oceną.

Jakie wartości może przyjąć scoring BIK i która jest najlepsza

Otrzymanie samego scoringu to jedno – trzeba jeszcze umieć go prawidłowo odczytać i zinterpretować. Wartość mieści się zawsze w granicach od 0 do 100 i im wyższa będzie liczba, tym lepiej, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo otrzymania kredytu. Są jednak przyjęte 3 podziały, które wyglądają następująco:

● 0-59 punktów – wynik niski, zdolność kredytowa jest niewielka, a szanse na uzyskanie pożyczki są niewielkie;

● 60-79 punktów – wynik dosyć dobry, jest niewielka szansa uzyskania kredytu, aczkolwiek opóźnienia znacząco obniżają prawdopodobieństwo;

● 80-100 punktów – wynik bardzo doby, daje największe szanse na kredyt.

Warto jednak pamiętać, że powyższe dane należy traktować jedynie jako wskazówkę. Posiadanie zerowego lub niskiego scoringu nie przekreśla szans na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Co zrobić z niską wartością scoringu BIK?

Dla doświadczonej firmy pośredniczącej w pozyskiwaniu kredytów hipotecznych, takiej jak MB Consulting pośrednictwo kredytów hipotecznych, niski lub zerowy scoring BIK nie stanowi przeszkody w podjęciu starań o pozyskanie dla klienta kredytu hipotecznego. Dużo większe znaczenie ma m.in. wysokość wkładu własnego. Dlatego, jeśli Twój scoring jest niski lub zerowy, nie musisz rezygnować ze starania o kredyt hipoteczny (nawet jeśli masz już kilka decyzji negatywnych z różnych banków). Zasięgnij porady specjalistów od tzw. trudnych kredytów, którzy działają w nieco inny sposób niż tradycyjni pośrednicy: bardziej elastycznie, polegając nie na automatycznych systemach scoringowych, a na analizie dokonywanej przez osobę o wieloletnim doświadczeniu w branży.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://mbconsulting.pl/

5/5 – (1 głosów)