Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? Przygotuj odwołanie!
podpisywanie wniosku

Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? Przygotuj odwołanie!

Decyzje ubezpieczycieli nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami poszkodowanych. Mimo, iż mogą one wydawać się ostateczne, istnieje prawo do odwołania. W tym artykule poznasz jak sformułować odwołanie oraz dowiesz się czym jest usługa dopłata do odszkodowania.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? 

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie jej uzasadnienia. Ważne jest, aby znać podstawę prawną do złożenia odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na mocy prawa, każdy ubezpieczony ma prawo odwołać się od decyzji swojego ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji pzu czy innego ubezpieczyciela powinno być pisemne i zawierać konkretne argumenty przeciwko decyzji ubezpieczyciela. 

Jak przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Podstawą skutecznego odwołania jest precyzyjne przygotowanie dokumentu, zawierającego szczegółowe argumenty oraz jak najwięcej dowodów potwierdzających twoje stanowisko. 

Co powinno zawierać odwołanie?

  • Dane osobowe – Twoje pełne imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, numer polisy i nr rejestracyjny pojazdu.
  •  Informacje o polisie – Data zawarcia umowy, data zdarzenia, wysokość odszkodowania.
  • Powód odwołania – Uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela.
  • Dowody wspierające odwołanie – Zdjęcia, dokumenty, opinia rzeczoznawcy samochodowego, wszystko to co może potwierdzić twoje argumenty.

Czas na złożenie odwołania i sposób doręczenia

Złożenie odwołania powinno nastąpić jak najszybciej po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela, jednak nie później niż w terminie 3 lat od tego momentu  Doręczenie powinno nastąpić za pośrednictwem poczty, osobiście, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Alternatywy – firmy odszkodowawcze

Nie musisz walczyć sam. Jeżeli przechodzenie przez cały proces odwołania wydaje ci się skomplikowane, rozwagę warto są też firmy odszkodowawcze. Oferują one pomoc w uzyskaniu wyższego odszkodowania, tzw. dopłaty do odszkodowania, co może oszczędzić ci wielu problemów. 

Zawsze istnieje możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Kluczowe jest dobrze przygotowane i uzasadnione odwołanie. Pamiętaj jednak, że nie musisz podejmować tego wyzwania samodzielnie – skorzystanie z usług firm odszkodowawczych jest dobrą alternatywą. 

Podsumowanie:

  1. Decyzja ubezpieczyciela to finalny werdykt firmy ubezpieczeniowej dotyczący twojego roszczenia.
  2. Odwołane to dokument, w którym wnosisz o ponowne rozpatrzenie twojego roszczenia przez ubezpieczyciela.
  3. Firma odszkodowawcza to  firma specjalizująca się w pomaganiu klientom w uzyskiwaniu odszkodowań i dopłat do odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.

W razie jakiejkolwiek niesprawiedliwości czy wątpliwości, nie bój się stawić czoła ubezpieczycielom. Pamiętaj, że masz prawo odwołać się od ich decyzji i zawsze możesz poprosić o pomoc specjalistów.

5/5 – (1 głosów)