Użycie nebulizatora w warunkach domowych albo leczenie inhalacyjne w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, w której lek powinny trafić w sposób celowany do dróg oddechowych bez obciążania całego organizmu. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i modeli nebulizatorów, które charakteryzują się odmiennymi właściwościami i parametrami. Portal Medipment to miejsce w sieci, w którym przedstawiciele służby zdrowia, branży medycznej, jak i osoby prywatne bez problemu znajdą sprzęt inhalacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb.

W języku potocznym terminy inhalacja i nebulizacja używane są zamiennie. Na ile jest to zabieg merytorycznie uprawniony?

Co to jest nebulizacja?

Nebulizacja jest rodzajem inhalacji. W obu zabiegach chodzi o to, żeby odpowiedni preparat, przekształcony z fazy ciekłej albo poszku w aerozol, dostał się do dróg oddechowych pacjenta. W przypadku inhalacji, możemy użyć np. naczynia z gorącą wodą, do której dodajemy choćby olejki eteryczne. W przypadku nebulizacji potrzebne jest urządzenie zwane nebulizatorem, zawierające pojemnik na lek. To właśnie lek przekształcany z fazy ciekłej/stałej w aerozol jest przez pacjentów wdychany i szybko przyswajany przez organizm.

Nebulizacja jest powszechnie stosowana przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pulmunologii w praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej.

W jakich chorobach wskazana jest nebulizacja

Nebulizacja wskazana jest zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu chorób układu oddechowego. Można ją stosować równocześnie z antybiotykoterapią. Najczęściej sięgamy po nebulizator podczas terapii:

 • astmy
 • POChP ( przewlekła obturacyjna choroba płuc/rozedma płuc)
 • mukowiscydozy z objawami płucnymi
 • zapalenia oskrzeli (przewlekłego lub nawracającego)
 • zapalenia oskrzelików
 • rozstrzenia oskrzeli
 • zespołu nieruchomych rzęsek
 • przewlekłego nieżytu nosa i gardła
 • zapalenie zatok przynosowych (przewlekłego lub ostrego)
 • zespół krupu (ostrego podgłośniowego zapalenia krtani, bakteryjnego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli)

Czym jest nebulizator

Nebulizator to urządzenie, w którym następuje przekształcenie płynnego/sproszkowanego leku w aerozol o różnej wielkości cząsteczek leczniczych. Cząsteczki o wielkości powyżej 8 mikronów wchłaniają się w górnych drogach oddechowych, czyli nosie i gardle. Cząsteczki o wielkości między 5 a 8 mikronów wchłaniają się w obrębie dużych oskrzeli i tchawicy, a te od 2 do 5 mikronów trafiają do oskrzeli i oskrzelików. Najmniejsze cząsteczki, od 0,5 do 3 mikronów docierają do pęcherzyków płucnych. Aerozol rozpylany jest prze nebulizator samoczynnie i w trybie ciągłym, a pacjent wdycha go przez maskę lub ustnik.

Z uwagi na specyfikę aplikowania leku, lekarze są zdania, że w niedalekiej przyszłości nebulizatory będą służyć również cukrzykom do podawania insuliny.

Na rynku dostępne są różne rodzaje nebulizatorów. Oznaczane są następującymi symbolami: 

DPI (ang. dry powder inhaler) – nebulizator suchego proszku (proszkowy)
LVN (ang. large volume nebulizer) – nebulizator o dużej objętości
MDLI (ang. metered dose liquid inhaler) – inhalator płynowy dozujący
pMDI (ang. pressurised metered dose inhaler) – nebuliztor ciśnieniowy dozujący
pMDI-BA (ang. pMDI breath acctuated) – nebulizator ciśnieniowy dozujący wyzwalany wdechem
SVN (ang. small volume nebulizer) – inhalator o małej objętości

Nebulizator proszkowy DPI

Zawierają lek w postaci proszku. Może on być zawarty w kapsułkach, które za każdym razem przed inhalacją trzeba włożyć do komory nebulizatora, a następnie przycisnąć guziki powodujące przekłucie kapsułki (jednodawkowe). Istnieją modele nebulizatorów DPI zawierające zbiornik z kilkudziesięcioma dawkami leku (wielodawkowe, blistrowe, rezerwuarowe) – przygotowanie kolejnej dawki do podania wymaga przesunięcia dźwigni inhalatora.

Do zalet tego rodzaju nebulizatorów zalicza się m.in.: możliwość inhalacji leków z bardzo wielu grup (w tym preparatów hydrofobowych, nierozpuszczalnych w wodzie) i brak konieczności koordynacji pomiędzy wyzwoleniem leku a wdechem.

Nebulizator MDLI

To nebulizator atomizujący w pojedynczym impulsie dawkę ciekłego leku.

Nebulizator ciśnieniowy pMDI

Nebulizatory ciśnieniowe zawierają pojemnik ze sprężonym gazem, który jest nośnikiem dla cząsteczek leku. Podawanie leków wziewnych z inhalatora ciśnieniowego pMDI z użyciem komory inhalacyjnej z maseczką twarzową zalecane jest np. w przewlekłym leczeniu inhalacyjnym dzieci poniżej 4. roku życia. U pacjentów powyżej 4. roku życia zaleca się użycie ustnika, a u pacjentów powyżej 6. roku życia  także inhalatora aerozolowego aktywowanego wdechem pacjenta (pMDI-BA) oraz inhalatora suchego proszku (DPI).

Nebulizator ultradźwiękowy

Aerozol z lekiem powstaje za sprawą działania fal ultradźwiękowych, które są rozpraszane dzięki obecnej w urządzeniu przetwornicy. Powstały aerozol charakteryzuje się znaczną gęstością, dzięki czemu duża część substancji leczniczej trafia do płuc. Jednak uwaga: fale ultradźwiękowe mogą wpływać na strukturę antybiotyków, leków sterydowych oraz dornazy alfa stosowanej u chorych na mukowiscydozę.

Nebulizator SVN i LVN

To nebulizator pneumatyczny – tworzy leczniczą mgiełkę przy pomocy sprzężonego powietrza, przepływającego przez dyszę – o małej (SVN) lub dużej (LVN) objętości. 

Zobacz Nebulizatory na Medipment.pl: https://www.medipment.pl/produkty/inhalatory-nebulizatory-1151

Zalety stosowania leków w postaci wziewnej

Wśród zalet podawania leków w postaci wziewnej wymienia się:

 • możliwość osiągnięcia dużego stężenia leku w drogach oddechowych
 • ograniczenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, dzięki minimalnemu stężeniu leku we krwi
 • szybsze osiągnięcie działania terapeutycznego
 • łatwość podawania leku
 • możliwość dobrać indywidualnej dla każdego chorego dawki i rodzaju leku
 • nie jest wymagana koordynacja wdechowo-wydechowa, co daje możliwość podawania leków u dzieci, ludzi starszych oraz u chorych niewspółpracujących

Wybór najwłaściwszego nebulizatora warto poprzedzić rozeznaniem w dostępnym na rynku sprzęcie medycznym. Ten zabieg znacznie ułatwi przyjrzenie się produktom skatalogowanym na stronie https://www.medipment.pl/. Szeroka oferta sprzętów medycznych, wraz z ich parametrami technicznymi, opisami, zdjęciami, prospektami itp. ułatwi podjęcie decyzji odnośnie rodzaju i modelu nebulizatora.

Nebulizator – czym jest jak działa i dla kogo jest potrzebny?
5 (100%) 3 votes

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany