Together Magazyn » Aktualności » Na czym polega rehabilitacja neurologiczna, czyli neurorehabilitacja?
rehabilitacja domowa

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna, czyli neurorehabilitacja?

Czym jest neurorehabilitacja, możemy się domyślić już po samym tym, jaki ma źródłosłów. „Neuro”– czyli „związane z nerwami, nerwem, systemem nerwowym”, „habilitas” – czyli „sprawność” i „re” – oznaczające „powrót, powtórzenie”. Czyli „neurorehabilitacja” to po prostu powrót do sprawności neurologicznej.

Jaki jest cel rehabilitacji?

W wymiarze medycznym rehabilitacja neurologiczna to kompleksowe, interdyscyplinarne działanie mające na celu przywrócenie osobie z deficytem w obszarze neurologicznym ponownej sprawności. Oczywiście, celem doskonałym byłoby przywrócenie pacjentce czy pacjentowi stanu sprawności sprzed wydarzenia – wypadku, choroby, infekcji etc. – które doprowadziło do powstania deficytów w danym obszarze. Często jednak rehabilitacja neurologiczna to skoordynowane działania specjalistów z różnych dziedzin skoncentrowane na umożliwieniu pacjentowi czy pacjentce jak najbardziej samodzielną egzystencję. Niestety, zdarza się, że nie można całkowicie przywrócić utraconych funkcji, wtedy neurorehabilitacja będzie zmierzała „tylko” do ograniczenia wyrządzonych w organizmie szkód. W przypadku chorób przewlekłych działania fizjoterapeutów i innych specjalistów będą skoncentrowane na jak najdłuższym utrzymaniu samodzielności i komfortu życia pacjentki lub pacjenta, w przypadku stanów ostrych – na likwidacji bólu i walce z negatywnymi skutkami schorzenia.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?


Podobnie jak cała rehabilitacja, neurorehabilitacja jest procesem, który, zgodnie z założeniami polskiego jej modelu, musi być powszechny, kompleksowy, wczesny i ciągły.

Ze względu na interdyscyplinarność tego procesu, rehabilitacja neurologiczna jest najczęściej prowadzona przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, ale także przez profesjonalistów z takich dzień jak logopedia, muzykoterapia, terapia zajęciowa, czy psychologia. Zespół specjalistów różnych profesji pracuje wspólnie nad tym, by pomóc pacjentce/pacjentowi ponownie funkcjonować w społeczeństwie, odzyskać utracone umiejętności (np. mowy czy poruszania się) i maksymalnie poprawić jej/jego komfort życia. Istotny jest też aspekt edukacyjny. Członkowie zespołu rehabilitującego pacjentkę lub pacjenta często włączają do swoich działań członków rodziny czy opiekunów osoby chorej. Chodzi o naukę pielęgnacji, ćwiczenia w domu, przekazanie podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu osób z ograniczeniami. Jest to bardzo istotne, ponieważ dzięki pomocy osób bliskich pacjenci mają szansę na szybszy i pełniejszy powrót do zdrowia.

W trakcie rehabilitacji neurologicznej, podczas fizjoterapii wykorzystuje się m. in.:

  • kinezyterapię
  • fizykoterapię
  • kinesiotaping
  • ćwiczenia pod okiem rehabilitanta

Dopełnieniem działań fizjoterapeutycznych są zajęcia neurologopedyczne, z psychologiem, możliwa jest terapia sztuką, muzyką, ćwiczenia w grupie i indywidualne.

Najważniejsze jest, by neurorehabilitacja była działaniem skoordynowanym pomiędzy różnymi dziedzinami i specjalizacjami, a także – bardzo zindywidualizowanym. Współpraca pomiędzy pacjentami a osobami ich rehabilitującymi, dobry kontakt, poczucie bezpieczeństwa to warunki powodzenia rehabilitacji równie istotne jak dobranie odpowiednich metod i technik, czy używanie nowoczesnych urządzeń medycznych. Co ważne, każda potrzebująca osoba powinna być rehabilitowana, ale wielu pacjentów np. po udarach ma problemy z transportem do placówki domowej. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że istnieje rehabilitacja domowa – równie skuteczna, a odbywająca się w domu pacjenta, w komfortowych warunkach, bez konieczności uciążliwych dojazdów.

5/5 – (1 głosów)