Together Magazyn » Aktualności » Na czym polega odżelazianie wody?
2 naczympolegaodzelazianiewody wp

Na czym polega odżelazianie wody?

Woda to jeden z najważniejszych zasobów na ziemi, ale niestety może zawierać różne zanieczyszczenia, w tym żelazo. Obecność nadmiaru żelaza w wodzie może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu i smaku, a także powodować powstawanie osadów, zanieczyszczających instalacje wodociągowe i sprzęt gospodarstwa domowego. W związku z tym, aby zapewnić czystą i bezpieczną wodę do spożycia, konieczne jest odżelazianie wody.

Co to jest odżelazianie wody?

Odżelazianie to proces polegający na usuwaniu nadmiaru żelaza z cieczy. Pierwiastek ten może występować w wodzie w różnych formach, ale najczęściej spotykanymi są żelazo rozpuszczone oraz żelazo zanieczyszczone, które powodują powstawanie uciążliwych osadów. Odżelazianie ma za zadanie zmniejszyć stężenie niniejszego metalu przejściowego w wodzie do akceptowalnych norm, aby była ona bezpieczna do spożycia.

Najpopularniejsze sposoby odżelaziania wody

Do najczęściej stosowanych metod odżelaziania wody należą:

  • Filtracja z użyciem środków zmiękczających – jedną z popularnych metod odżelaziania wody jest filtracja z użyciem związków o właściwościach zmiękczających, takich jak tlenek magnezu, tlenek manganu lub zmiękczające żywice jonowymienne. Te substancje absorbują cząsteczki żelaza, usuwając je z wody i zapobiegając powstawaniu osadów.
  • Utlenianie i filtracja mechaniczna – inną metodą odżelaziania wody jest utlenianie żelaza, które polega na zmianie żelaza rozpuszczonego w wodzie w formę osadów żelaznych, które można łatwo usunąć za pomocą filtracji mechanicznej. Utlenianie może być osiągnięte poprzez zastosowanie tlenu, ozonu bądź utleniaczy chemicznych.
  • Dezynfekcja chemiczna – niektóre zanieczyszczenia w wodzie, takie jak bakterie czy wirusy, mogą być przyczyną powstawania osadów z żelaza. Dezynfekcja chemiczna za pomocą chloru lub ozonu może skutecznie pomóc w ich eliminacji.

Zalety odżelaziania wody

Do największych zalet, które niesie ze sobą odżelazianie wody należą:

  • Poprawa jakości wody – usunięcie nadmiaru żelaza z wody prowadzi do poprawy jej właściwości organoleptycznych, czyli smaku i zapachu.
  • Ochrona instalacji wodociągowych – osady z żelaza mogą powodować uszkodzenia instalacji wodociągowych i sprzętu gospodarstwa domowego. Odżelazianie wody pomaga w zapobieganiu tym problemom, znacząco wydłużając okres eksploatacji tych urządzeń.
  • Zwiększenie skuteczności innych metod filtracji – usunięcie żelaza z wody może poprawić skuteczność innych procesów oczyszczania wody, takich jak odwrócona osmoza czy filtracja węglowa.

Odżelazianie wody – podsumowanie

Odżelazianie wody jest kluczowym procesem w oczyszczaniu wody pitnej, który ma na celu usunięcie nadmiaru żelaza z wody. Dzięki niemu można uzyskać wodę o odpowiedniej jakości do spożycia, wolną od nieprzyjemnego zapachu, smaku czy nieestetycznie wyglądających osadów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, istnieje kilka metod odżelaziania wody, a wybór konkretnej z nich zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika i warunków lokalnych.

Oceń