Together Magazyn » Dom » Mieszkanie dla Młodych – zmiany w programie

Mieszkanie dla Młodych – zmiany w programie

Mieszkanie dla Młodych – zmiany w programie Targi Mieszkań i Domów (21–22.02.2015, Gdańsk)

Zakup nowego mieszkania wciąż jest jedną z najważniejszych inwestycji w życiu. Powodem są oczywiście ceny lokali, zwłaszcza w dużych metropoliach, takich jak Trójmiasto. Tylko niewielu młodych ludzi może pozwolić na pokrycie większości kwoty zakupu mieszkania ze środków własnych. Z myślą o nich powstał projekt Mieszkanie dla Młodych. Co warto wiedzieć o najnowszych zmianach w tym programie?

Do kogo skierowany jest program?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – przede wszystkim do młodych osób, które nie mają możliwości całkowitego sfinansowania inwestycji mieszkaniowej i muszą zaciągnąć komercyjny kredyt mieszkaniowy. W praktyce mogą z niego korzystać osoby do 35. roku życia. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego ze współmałżonków. Co istotne, w programie nie muszą uczestniczyć wyłącznie małżeństwa. Może być to również, na przykład, rodzeństwo, ojczym, macocha czy teściowie. Jest to program długofalowy, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W bieżącym roku zarezerwowano w budżecie na dopłaty 715 mln zł, dzięki czemu można przypuszczać, że środków wystarczy dla wszystkich chętnych osób, które spełniają określone wymagania.

Na czym polega wsparcie?

Wsparcie, które można uzyskać w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, obejmuje jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego. Jest ono udzielane w momencie wypłaty kredytu, który zaciąga klient w banku komercyjnym, ale związanym umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gdy kredyt zostanie już uruchomiony, Bank Gospodarstwa Krajowego pomniejsza jego kwotę – w porozumieniu z kredytodawcą – o wartość przyznanego dofinansowania. Minimalny okres kredytowania przedsięwzięcia wynosi 15 lat. Kredyty są udzielane w złotówkach. Zakres wkładu własnego kredytobiorcy nie powinien przekraczać 50%. Kredytobiorca nie może (obecnie lub w przeszłości) być właścicielem innego mieszkania.

Poniżej wymieniono najważniejsze i aktualne aspekty dotyczące wysokości proponowanego wsparcia.

  • Osoby samotne i bezdzietne mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 10% wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania. Ważne jest uwzględnienie stawki maksymalnej wartości 1 m kw, która jest zmienna, w zależności od miasta i województwa. Uwzględnia się przy tym rzeczywistą powierzchnię lokalu. Dla mieszkań, których powierzchnia przekracza 50 m kw, podstawą naliczenia będzie 50 m kw.
  • Osoby samotnie wychowujące dzieci i małżeństwa mogą uzyskać wsparcie w wysokości 15% wartości nabywanego mieszkania. Tutaj również obowiązuje limit 50 m kw. powierzchni użytkowej.
  • W przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka, osoba korzystająca z programu Mieszkanie dla Młodych, w okresie 5 lat od zakupu lokalu, może się ubiegać o jednorazową, dodatkową dopłatę w wysokości 5% wartości odtworzeniowej lokalu.

A zatem program Mieszkanie dla Młodych obejmuje dopłatą 50 m kw powierzchni lokali mieszkalnych. Całkowita powierzchnia mieszkania nie może natomiast przekraczać 75 m kw. W przypadku rodzin z trojgiem dzieci wartością graniczną jest 85 m kw.

Gdzie szukać okazji?

Przeglądając oferty deweloperów, można zauważyć, że istnieje wiele możliwości skorzystania z dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, również w Trójmieście. Chociaż program ma swoje wady i ograniczenia, cieszy się na Pomorzu dużym zainteresowaniem. Dowodem mogą być tłumnie odwiedzane targi mieszkaniowe. Najbliższą tego typu imprezą będą Targi Mieszkań i Domów, które odbędą się 21 i 22 lutego w Gdańsku (Amber Expo, ul Żaglowa 11). Deweloperzy tak konstruują wiele swoich ofert, by umożliwić skorzystanie z programu Mieszkanie dla Młodych. Udział w targach może być stosowną okazją, by się o tym przekonać osobiście.

Prorodzinny wymiar programu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza zwiększyć wartość wsparcia dla rodzin wielodzietnych nawet o 160%. W przypadku rodzin z dwójką dzieci wielkość wsparcia w ramach programu ma wynieść 20% wkładu. Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci będą mogły uzyskać rekompensatę 25% wartości lokalu. Co ważne, wymóg zakupu pierwszego mieszkania nie ma być egzekwowany wobec rodzin wielodzietnych.

W modyfikacjach, które przygotowało ministerstwo, zauważalna jest wyraźna tendencja prorodzinna. Można przypuszczać, że wywoła ona większe zainteresowanie zakupem mieszkań trzy- i czteropokojowych. Jak dotychczas program Mieszkanie dla Młodych cieszył się zainteresowaniem głównie bezdzietnych klientów – zarówno małżeństw, jak i osób mieszkających samotnie. Obecnie jest szansa, by ten trend uległ odwróceniu.

Nowe limity cenowe na Pomorzu

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów specjalizujących się w rynku budowlanym, uległy zmianie limity cenowe za 1 m kw w województwie pomorskim. Nowe stawki będą obowiązywać w I kwartale 2015 roku. Jeśli chodzi o miasto Gdańsk, maksymalna cena 1 m kw mieszkania może wynieść 5303,1 zł. Dla gmin ościennych stawka ta wynosi 4912,9 zł. Natomiast w przypadku pozostałych gmin województwa pomorskiego limit ma wartość 4522,7 zł. Warto wspomnieć, że jest to najwyższa stawka w skali całego kraju, która nie zmieni się co najmniej do czerwca bieżącego roku. Niewątpliwie ma ona przełożenie na ceny mieszkań na wolnym rynku, które, w przypadku Trójmiasta, należą do najwyższych w Polsce.

Oceń