Together Magazyn » Styl życia » Miasta a elektryczna przyszłość świata
zielona energia zasila coraz więcej miast i domów

Miasta a elektryczna przyszłość świata

Nie da się dziś ukryć, że coraz więcej krajów chce opierać swoją gospodarkę, transport, życie mieszkańców na zielonej energii elektrycznej. Już teraz w wielu miejscach autobusy miejskie są elektryczne, a sporo osób wykorzystuje na telefonach, które są zasilane zieloną energią ruletka online w kasynach. Wiele mówi się o tym, że to właśnie miasta będą odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu elektrycznej przyszłości świata.

Miasta i ich moc

Kiedy spojrzymy na mapę świata, to miasta zajmują na naszej planecie zaledwie 3% powierzchni. Gorzej jednak z tym, że owe 3% odpowiedzialne jest za aż 72% wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych. Ośrodki miejskie to przede wszystkim fabryki, elektrownie, mnóstwo firm, magazynów, jak i również różnego rodzaju środki transportu. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystywane w warunkach miejskich samochody, autobusy i wszystkie inne rodzaje transportu są jednymi z głównym czynników przyczyniających się do emisji dwutlenku węgla. Mają przy tym bardzo duży wpływ na jakość powietrza, zanieczyszczenie hałasem, jak i również wpływają na samopoczucie ludzi mieszkających i pracujących w ośrodkach miejskich.

Problemy te będą się tylko nawarstwiać. Już teraz mówi się o tym, że około 55% światowej populacji mieszka w miastach, a do 2050 roku światowa populacja miejska podwoi się. Już teraz aż 85% Europejczyków mieszka w miastach. Włodarze miast, rządy, różne organizacje pracują nad tym, aby uczynić ośrodki miejskie bardziej bezpiecznymi, zdrowymi i wolnymi od zanieczyszczeń. Jakie zatem rozwiązania można wprowadzić?

Zrównoważony transport

Bardzo ważna jest zmiana obecnego transportu miejskiego. W wielu krajach już od lat pojawiają się elektryczne autobusy, stawia się na rozwój sieci tramwajowej, metra, jak i również kolei podmiejskiej. Właśnie transport i produkcja będą wymagały specjalnej polityki, aby przyspieszyć przejście na bardziej ekologiczne rozwiązania. Europa jest jednym z przodowników zmian, lecz jednak konieczne jest także wspieranie innych krajów. Producenci aut, autobusów czy ciężarówek mogą liczyć na wsparcie finansowe, jak i sami konsumenci mogą otrzymywać dofinansowanie. Ważne jest jednak to, aby takie rozwiązania wychodziły także poza Unię Europejską. Tym bardziej, że dziś wiele wiodących marek po raz pierwszy współpracuje ze sobą, aby przyspieszyć opracowywanie i wprowadzanie bardziej zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Ważne jednak będzie wdrażanie konkretnych stref zerowej emisji na całym jednolitym rynku. Dzięki temu można stworzyć popyt na bezemisyjne pojazdy i maszyny, co będzie miało bardzo dobry wpływ zarówno na branżę, jak i samą jakość powietrza, obniżenie CO2. Zdaniem wielu ekspertów jednym z najważniejszych czynników jest efektywne wdrażanie nowych technologii i rozwiązań między miastami i regionami, bez dodatkowych przepisów. W ten oto sposób nie trzeba czekać na rozporządzenia, zmianę przepisów, co czasem potrafi zajmować miesiące, a nawet lata.

Miasta mogą dziś skutecznie przyspieszyć i napędzać zieloną transformację. Niezwykle ważna może być współpraca nie tylko między miastami w jednym regionie, lecz także i w odrębnych państwach. Często w strefach przygranicznych panują odmienne warunki. Jeśli nie zostanie ujednolicone prawo, to dla przykładu, autobusy czy ciężarówki z jednego miasta nie będą mogły wjechać do drugiego, co oczywiście będzie prowadzić do problemów logistycznych.

Akurat UE dzięki wspólnym decyzjom ma szansę stać się bardzo dobrym przykładem dla innych krajów. Jeśli transformacja transportu powiedzie się, to inne kraje, miasta będą mogły czerpać z doświadczeń i wprowadzać je u siebie. To znakomita okazja do tego, aby właśnie krok po kroku zmieniać charakter transportu w miastach, a co za tym idzie, także wpływać na zmniejszenie się emisji.

Oceń