Together Magazyn » Art. zewnętrzny » MBA w karierze kobiet. Programy MBA w Wyższej Szkole Bankowej
AdobeStock

MBA w karierze kobiet. Programy MBA w Wyższej Szkole Bankowej

Kobiety często pracują na eksponowanych, wysokich stanowiskach, a w rozwoju kariery mogą pomóc studia MBA. Jakie są korzyści z uczestnictwie w jednym z programów Master of Business Administration i jak dyplom MBA może pomóc w ubieganiu się o wyższe stanowiska?

Rozwój kariery kobiet: Polska poniżej unijnej średniej

Jeszcze do niedawna na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych dominowali mężczyźni. Obecnie się to zmienia, chociaż nadal w naszym kraju Polki stanowią tylko 21 proc. tzw. board members oraz 13 proc. członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek notowanych na giełdzie (co jest wynikiem poniżej średniej unijnej).  Kobiety są doskonałymi liderkami, aż 82 proc. badanych, których przełożoną jest kobieta, dobrze ocenia jej skuteczność zarządzania zespołem. W Polsce nadal jednak stanowiska kierownicze są obsadzone głównie przez mężczyzn. Jak zatem panie mogą skutecznie wyróżnić się na tle innych kandydatów na wyższe stanowiska? Pomocny może okazać się dyplom MBA.

Studia MBA dla kobiet: jakie korzyści daje ukończenie programu Master of Business Administration?

Ukończenie programu MBA może okazać się niezwykle istotne, jeśli chodzi o rozwój kariery menedżerskiej. Po pierwsze – studia MBA systematyzują posiadaną już wiedzę i uzupełniają ją o ważne aspekty z zakresu HR, finansów, zarządzania czy marketingu. Po drugie – doskonalą umiejętności przywódcze i umożliwiają wymianę doświadczeń i know-how z innymi menedżerami, posiadającymi doświadczenie w różnych branżach. To niezwykle istotne, ponieważ uczestnicy studiów MBA to osoby, które mają już zarówno wykształcenie wyższe jak i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu mogą uczyć się od siebie wzajemnie i dowiadywać się, jak inni menedżerowie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, czy jak rozwiązują problemy w firmie.

Wreszcie – studia MBA to też doskonała okazja do stworzenia lub rozbudowania własnej sieci kontaktów biznesowych. Nie ma wątpliwości, że kobiety powinny mocniej stawiać na networking – sieć kontaktów biznesowych pomaga m.in. w znalezieniu partnerów do wspólnych projektów, często też – w znalezieniu innej pracy.

Lider programów MBA w Polsce, czyli programy MBA w Wyższych Szkołach Bankowych

Liderem programów MBA w kraju pod względem ilościowym zdecydowanie są Wyższe Szkoły Bankowe – programy są oferowane przez 10  uczelni WSB w Polsce. Dodatkowo programy studiów MBA w WSB cieszą się dobrymi opiniami wśród ich absolwentów. Z przeprowadzonych w 2021 r. badań Atrybutów Marki wynika, że 93,1 proc. osób, które ukończyły studia MBA w jednej ze szkół z Grupy WSB poleciłoby innej osobie studia w WSB.

Przed aplikowaniem na studia MBA  warto zapoznać się z warunkami rekrutacji – wszystkie niezbędne informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie https://www.studiamba.wsb.pl. W ofercie uczelni z Grupy WSB dostępne są również programy Executive Master of Business Administration.

Oceń