Together Magazyn » Aktualności » Magellanum – szkoła na miarę XXI wieku

Magellanum – szkoła na miarę XXI wieku

Większość rodziców, wybierając szkołę podstawową, zwróci uwagę na poziom nauczania. Jednak równie ważna jest serdeczna atmosfera, bezpieczeństwo, optymalne warunki do nauki i koncentracja na indywidualnych potrzebach dziecka, zwłaszcza w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonale rozumie to kadra gdańskiej szkoły Magellanum, każdego dnia dbając o ich rozwój i dobre samopoczucie.

Szkoła Podstawowa Magellanum jest położona w zacisznej okolicy gdańskiego Wrzeszcza. To całkowicie bezpieczna placówka integracyjna, która gwarantuje pełną koncentrację uwagi wykwalifikowanej kadry na indywidualnych potrzebach każdego ucznia. Program nauczania jest realizowany w kameralnych warunkach, a klasy są otwierane już od dwóch uczniów. To oznacza, że każde dziecko będzie otoczone pełną opieką.

Oferta Magellanum jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach integracyjnych. Nie oznacza to jednak, że jest to szkoła specjalna czy przystosowująca do zawodu. Młodzież kształci się z uwzględnieniem normy intelektualnej. Natomiast wysoce wykwalifikowana kadra codziennie dba, by zapewnić specjalne warunki do nauki i dotrzeć do każdego z uczniów, tak aby czuł się komfortowo.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do wszystkich klas szkoły podstawowej. Sam proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich polega na rozmowie rodziców z psychologiem i dyrekcją. W drugim etapie rodzice wraz z dzieckiem zwiedzają szkołę, a z przyszłym uczniem osobno rozmawia psycholog. Dzięki temu obie strony mogą wzajemnie się poznać, a dziecko – oswaja się z nowym otoczeniem. Trzeci etap to podpisanie umowy między szkołą a rodzicami.

W Magellanum mile widziani są uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera, spektrum autyzmu czy z mutyzmem. Na wsparcie i serdeczną atmosferę mogą też liczyć dzieci słabosłyszące, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła zapewnia też warunki, w których dzieci mogą nie tylko się uczyć, ale również realizować swoje pasje, zainteresowania i równoważyć nadwrażliwości. Placówka zapewnia dzieciom specjalne wsparcie, realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów. W ofercie można znaleźć m.in. różne formy terapii, rewalidacji, zajęć dodatkowych i wyrównawczych. Więcej szczegółów wraz z formularzem rekrutacyjnym można znaleźć na stronie internetowej http://sp.magellanum.edu.pl/.

4.4/5 – (77 głosów)