Together Magazyn » LIST POPARCIA

LIST POPARCIA

Związek Nauczycielstwa Polskiego Gdańsk, 7 października 2016 r.
Okręg Pomorski

LIST POPARCIA

Trójmiejska Akcja Kobieca popiera protest nauczycielek i nauczycieli przeciwko zmianom proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uważamy, że reformy wprowadzane gwałtownie i w trybie natychmiastowym przyniosą nikomu niepotrzebny chaos w szkolnictwie. Niepoparte głębokim namysłem, wprowadzane bez szerokiej dyskusji publicznej, grożą jednokierunkową, głęboko konserwatywną ideologizacją szkoły. Kierunek reform MEN-u zmierza do tego, żeby kształcić dzisiejsze uczennice i uczniów tak, żeby w przyszłości stawali się obywatelami niezdolnymi do krytycznego myślenia, pozbawionymi kreatywności niezbędnej dla modernizowania Polski.

Edukacja jest bardzo sfeminizowaną domeną, kobiety to około dziewięćdziesiąt procent pracowników szkolnictwa. Obawiamy się, że władze przyzwyczajone do braku oporu ze strony kobiet zlekceważą głosy krytykujące plany reformy. Wiemy, jak często „sprawy kobiet” kojarzą się politykom z tym, co marginalne i nieważne. Ale edukacja to sprawa naszej przyszłości, nie można przy niej nieudolnie majstrować.

Trójmiejska Akcja Kobieca z całą mocą popiera strajk nauczycieli/ek i apeluje do swoich członkiń i sympatyków o wyrażanie solidarności z protestującymi w każdej możliwej formie. To kolejna sprawa, o której decyduje się o nas bez nas.

Czy ponownie musimy wyjść w czerni na ulicę, aby zechciano z nami rozmawiać?

Trójmiejska Akcja Kobieca

Oceń