Together Magazyn » Aktualności » Lekcje o morzu na nowy rok szkolny

Lekcje o morzu na nowy rok szkolny

Historia nurkowania, wyprawa po podwodne tajemnice, mapa stoczniowej krainy i Gdańsk w legendach. Dział Edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przedstawia nową ofertę lekcji muzealnych dla dzieci na każdym szczeblu edukacji.

– Co roku, we wrześniu, prezentujemy nowy program lekcji muzealnych – mówi Krystyna Stubińska, kierownik Działu Edukacji NMM – Zmieniają się tematy zajęć, czasem zmieniają się lokalizacje prowadzonych lekcji: ale zawsze jest wspólny mianownik: musi być ciekawie
i musi być o morzu.

Program edukacyjny Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest interdyscyplinarny: są zajęcia z historii, archeologii podwodnej, z chemii i fizyki, pojawiają się też informacje
z zakresu geografii i biologii. Forma zajęć dostosowywana jest do wieku uczestników – dla przedszkolaków koncentruje się na edukacji przez zabawę, a w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stosowane są druki edukacyjne, prezentacje komputerowe i aplikacje mobilne – Najważniejszy jest jednak bezpośredni kontakt z uczniem, atmosfera bezpieczeństwa i rozbudzenie ciekawości tematyką. Lekcje muzealne rozwijają kreatywność, pobudzają chęć poznania i zmuszają do stawiania pytań oraz szukania odpowiedzi – mówi Przemysław Węgrzyn, zastępca kierownika Działu Edukacji.

5954

Nowością w ofercie Działu Edukacji NMM są zajęcia w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. W otwartym w lipcu oddziale uczniowie będą mogli wziąć udział
w zajęciach pt. „Wyprawa po podwodne tajemnice”, „Człowiek za burtą”, „Rozbitkowie na statku”, „Czy nurek musi być dobry z fizyki?” lub „Muzeum od kuchni”.

Lekcje muzealne odbywają się w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku: Spichlerzach na Ołowiance, Żurawiu, Statku – Muzeum „Sołdek”, Ośrodku Kultury Morskiej, Statku-Muzeum „Dar Pomorza”, Muzeum Wisły w Tczewie i w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.

Więcej informacji na temat oferty lekcji muzealnych można znaleźć na stronie internetowej. http://www.nmm.pl/edukacja/materialy-do-pobrania

Oceń