Together Magazyn » Aktualności » Leczenie alkoholizmu na terapii uzależnień
anonimowi alkoholicy na meetingu

Leczenie alkoholizmu na terapii uzależnień

Skala problemów alkoholowych w naszym kraju niezmiennie wzbudza trwogę socjologów i psychologów. Choroba alkoholowa nie pozwala właściwie funkcjonować w życiu codziennym nie tylko alkoholikowi, ale także najbliższemu otoczeniu osoby uzależnionej. Nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa i wyzwolić się ze szponów uzależnienia. Każdemu należy się nowe otwarcie i możliwość oczyszczenia wnętrza w otwarciu na nowe doświadczenia życia w trzeźwości. Leczenie uzależnień może odbywać się na wielu płaszczyznach terapeutycznych. Bardzo często jedyną deską ratunku w zaawansowanych etapach choroby pozostaje odwyk alkoholowy. Jeżeli stan zdrowia pacjenta na to pozwala, a odtrucie organizmu nastąpiło dzięki silnej woli uzależnionego, w ramach samodzielnej walki z własnymi demonami, warto udać się na terapię grupową w ośrodku leczenia uzależnień. Tego rodzaju konfrontacja z innymi osobami zmagającymi się z tą chorobą, przeprowadzona w formie empatycznej mediacji, może okazać się świetną kontynuacją leczenia rozpoczętego na odwyku.

  • Jak walczyć z uzależnieniem od alkoholu – skuteczna terapia
  • Na czym polega leczenie odwykowe – odwyk alkoholowy krok po kroku
  • Warianty terapii w ośrodku leczenia uzależnień Alma Libre

Jak walczyć z uzależnieniem od alkoholu – skuteczna terapia

Wiele osób każdego dnia stających do nierównej walki z nałogiem podkreśla, że alkoholizm to choroba nieuleczalna, jednak istnieją skuteczne metody, dzięki którym alkoholicy otrzymują szanse na nowe życie, doświadczane w stanie trzeźwości. Leczenie uzależnienia odbywa się wieloetapowo. Wszystko rozpoczyna się od otrzymania skierowania osoby uzależnionej na leczenie odwykowe finansowane przez narodowy fundusz zdrowia w profesjonalnych ośrodkach.

Na czym polega leczenie odwykowe – odwyk alkoholowy krok po kroku

Terapię odwykową rozpoczyna radykalne odstawienie alkoholu mające na celu pełne oczyszczenie organizmu. To bardzo bolesny etap dla alkoholika, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bowiem alkohol paraliżuje oba te poziomy funkcjonowania jednostki. W kolejnym kroku stosuje się różne warianty psychoterapii. Pobyt w ośrodku kończą zajęcia terapeutyczne grupowe lub indywidualne, które kontynuuje się również po opuszczeniu placówki.

Warianty terapii w ośrodku leczenia uzależnień Alma Libre

Ośrodek Alma Libre Terapia Uzależnień w Warszawie gwarantuje indywidualne podejście do każdego pacjenta, zaangażowanie wykwalifikowanego personelu, specjalizując się w terapiach uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych. Prowadzimy terapie grupowe i indywidualne, oferujemy wsparcie dla rodzin uzależnionych, pomagamy również młodzieży i młodym dorosłym.

5/5 – (1 głosów)