Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Laboratorium badawcze – czym się zajmuje?

Laboratorium badawcze – czym się zajmuje?

Laboratorium badawcze kojarzy się na ogół ze sterylnym pomieszczeniem, w którym na metalowych stołach w kolbach, zlewkach i probówkach bulgoczą różne płyny i wydobywa się nich dziwna para, na ogół nie pachnąca najładniej. Jest to bardzo słuszne skojarzenie, związane ze wspomnieniami  szkolnych lekcji chemii i eksperymentami, które w ramach programu nauczania były wykonywane. Laboratorium naukowych jest jednak więcej i realizują badania z różnych dziedzin nauki.

Laboratoria medyczno-biologiczno-chemiczne.

• biologia – badane są w nich żywe organizmy, szczególnie drobnoustroje, czyli np. bakterie, wirusy i grzyby. Obowiązują w nich wyjątkowo ostre zasady, ze względu na bardzo toksyczne środowisko i ryzyko zakażenia pracowników. Panuje w nich idealna, kliniczna, sterylna czystość, odcięcie od świata zewnętrznego (pracownicy muszą wchodzić przez specjalne śluzy, noszą jednorazowe, specjalnie ubrania, maski i okulary na twarzy).

Drobnoustroje przechowuje się w specjalnych bankach, w szczególnych warunkach, gdzie dostęp do nich mają nieliczne osoby.

• laboratoria genetyczne – w nich bada się ludzkie, zwierzęce i roślinne DNA.

• laboratoria radiologiczno – biologiczne. Bada się w nich wpływ promieniowania na organizmy żywe. Mają silny związek z medycyną, ponieważ promieniowanie jest szkodliwe, ale również stosowane jest w leczeniu wielu chorób onkologicznych.

• laboratoria chemiczne – te najbardziej przypominają lekcje chemii. Bada się w nich związki chemiczne oraz tworzy nowe dla przemysłu i np. medycyny.

Laboratoria przemysłowe.

Mają najmniejsze wymagania sterylności. Bada się w nich np. wytrzymałość materiałów i sprzętu używanego w laboratoriach, właściwości aerodynamiczne samolotów, testy zderzeniowe i wytrzymałościowe pojazdów i maszyn przemysłowych. W specjalnych laboratoriach chemiczno-przemysłowych badane są właściwości asfaltu, betonu, materiałów budowlanych oraz ich wytrzymałość na zmieniające się warunki atmosferyczne i geologiczne.

Laboratoria pomiarowe.

Badają zgodność pomiarów miar i wag z obowiązującymi wzorcami. Międzynarodowe Biuro Miar i Wag mieści się w Sevres pod Paryżem, stąd w języku potocznym używa się określenia „jak wzorzec z Sevre”, no określenie idealnej zgodności ze standardem.

Laboratoria społeczne.

To czasami specjalnie zaaranżowane pomieszczenia, w których przeprowadza się grupowe lub indywidualne reakcje ludzi na określone czynniki społeczne, czyli przeprowadza się szeroko rozumiane eksperymenty psychologiczne. Czasami takimi niearanżowanymi laboratoriami bywają miejsca użyteczności publicznej – ulica, dworce, szkoły. Na ogół obserwacji reakcji na różne sytuacje dokonują socjolodzy i psycholodzy społeczni.

Akredytacja

Każde laboratorium badawcze musi być akredytowane, to znaczy, że przeprowadzana jest w nim stała kontrola jakości przeprowadzanych badań. Akredytacji udziela się poprzez nadawanie odpowiednich certyfikatów i znaków jakości. Badania przeprowadzane bez akredytacji i certyfikatów jakości nie jest uznawane za rzetelne i może nie dopuścić wyrobu do użytku lub nie być uznane za miarodajne.

Inaczej jest w przypadku badań społecznych – tu certyfikaty są przyznawane osobom, pracowniom je wykonującym lub materiałów, którymi się posługują (np. testy psychologiczne lub zgody komisji bioetycznych i etycznych). Laboratorium badawcze nie oznacza wiec tylko klasycznego stołu z kolbami i odczynnikami, często łączy w sobie kilka dziedzin nauki.

Więcej informacji na stronie: https://hamilton.com.pl/

Oceń