Together Magazyn » Aktualności » Kuratorium informuje

Kuratorium informuje

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

  • Zimowa przerwa świąteczna: 23–31 grudnia

  • Ferie zimowe dla województwa pomorskiego: 16–29 stycznia

  • Wiosenna przerwa świąteczna: 13–18 kwietnia

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca

  • Przerwa wakacyjna: 24 czerwca – 31 sierpnia

Europejski dzień języków

Od 2001 roku 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków jest w wielu szkołach traktowane jako ważne wydarzenie. Wydarzenia Europejskiego Dnia Języków to doskonały sposób na zachęcenie uczniów do nauki języków obcych. W wielu szkołach organizowane są ciekawe działania i projekty. W bieżącym roku można dzięki programowi Skype uczestniczyć w lekcjach z różnych języków obcych; mogą to być lekcje z języka angielskiego, niemieckiego, ale również np. z duńskiego lub rumuńskiego. Lekcje skierowane są do wszystkich gimnazjalistów i uczniów liceów. Szczegóły dotyczące lekcji i samego procesu rejestracji będą pojawiać się sukcesywnie na stronie internetowej www.edj.org.pl. Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc.

Statystki roku szkolnego 2016/2017

Według szacunkowych danych liczba uczniów w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie około 210 tys., w tym około 74 tys. sześciolatków (około 18%). oraz 136 tys. siedmiolatków, w tym 45 tys. kontynuujących naukę w klasie I, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. Ponad 80% dzieci sześcioletnich (około 340 tys.) pozostanie w przedszkolu. W sumie w wychowaniu przedszkolnym będzie uczestniczyło ok. 1 mln 350 tys. dzieci.

Obowiązek szkolny

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od siódmego roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześcio-, jak i siedmiolatek. Dziecko sześcioletnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej, pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów

Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).

Oceń