Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Korekta zeznania podatkowego
korektazeznaniapodatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Zeznanie podatkowe i rozliczenie pitu to obowiązek każdego podatnika pracującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli, którzy pracują za granicą, ale rozliczają się zgodnie z naszym prawem. Choć deklaracja powinna być bezbłędna, to jednak zdarzają się pomyłki. Co wtedy?

Wbrew powszechnej opinii, błędy w zeznaniu podatkowym nie są od razu karane przez urzędy skarbowe. Urzędnicy dają bowiem szansę na naprawę wykazanych błędów. Do tego właśnie służy korekta zeznania podatkowego.

Kiedy konieczna jest korekta zeznania podatkowego?

„Urząd skarbowy ma 5 lat na znalezienie ewentualnych błędów w deklaracjach podatkowych. Rozliczenie pitu musi być sumienne, dokładne, a podatek dochodowy opłacony w kwocie takiej, jaka wynika z zeznań (z dokładnością co do grosza). W przypadku, gdy urząd skarbowy znajdzie błędy w rozliczeniu, może domagać się zapłacenia podatku z odsetkami, a w skrajnych przypadkach wszcząć procedurę karną. Podatnik ma jednak możliwość obrony. To właśnie korekta zeznania podatkowego” – wyjaśnia analityk finansowy z www.aasapolska.pl/

Jeżeli sami znajdziemy błędy w rozliczeniu, nie powinniśmy liczyć na przychylność lub nieuwagę skarbówki. W takim przypadku należy złożyć korektę, aby samemu wskazać błędy w rozliczeniu podatku. Unikniemy dzięki temu ewentualnych kar za opóźnienie, a nawet odsetek za nieopłacony wcześniej podatek.

Korekta będzie konieczna również wtedy, gdy znaleźliśmy błąd rzeczowy w zeznaniu rocznym. Dotyczyć on może np. adresu, danych osobowych, danych pracodawcy lub innych. Również kwestie druku wymagają korekt. Jeżeli złożymy bowiem deklarację na innym druku niż powinniśmy, należy wnieść korektę. Pamiętajmy też, że korekty zeznania podatkowego działają również na korzyść podatnika. Może on wnieść korektę, jeżeli nie skorzystał wcześniej z przysługującej mu ulgi.

Do kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Rozliczenie pitu wiąże się z obowiązkiem złożenia zeznania najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. A jak jest w przypadku korekty? Tu warunki są trochę inne. Kwestie podatkowe przedawniają się po 5 latach od złożenia zeznania (chyba że są objęte procedurą egzekucyjną lub karną – wtedy przedawnienia nie ma). To okres, w którym urząd skarbowy może np. zakwestionować wcześniejsze zeznanie i zażądać od podatnika wyjaśnień.

„Od momentu rozliczenia PIT podatnik ma 5 lat na złożenie ewentualnej korekty. PIT, który został złożony 30 kwietnia 2016 roku przedawnia się z ostatnim dniem 2021 roku itd. To dość istotne, bo prawo stanowi, że 5 lat liczone jest od końca roku kalendarzowego roku, w którym wpłynęła deklaracja. Po tym czasie nie można już złożyć korekty. Zwrot ewentualnej ulgi również obowiązuje przez okres pięciu lat. Po tym czasie urząd skarbowy nie przyjmie deklaracji i nie wypłaci nam nadpłaconego podatku” – tłumaczy ekspert z firmy Aasa, udzielającej pożyczki online na wygodnych i korzystnych warunkach.

W praktyce korektę najlepiej złożyć jak najszybciej. Jeżeli sami znajdziemy błąd w naszych zeznaniach i przyznamy się do winy, zwiększamy szanse na uniknięcie sankcji ze strony fiskusa. W przypadku chęci pozyskania środków za dany okres, związanych z ulgą również opłaca nam się wnieść korektę szybciej. Dzięki temu dostaniemy zwrot podatku wcześniej. Pamiętajmy więc, że 5 lat to ostateczny czas na złożenie korekty, ale zdecydowanie lepiej jest wnieść ją do skarbówki na długo przed upływem tej daty.

Czy korekta zeznania podatkowego jest obowiązkowa?

Korekta zeznania podatkowego jest obowiązkowa dla tych podatników, których pit zawierał błędy. Przepisy różnicują jednak obowiązkowe do wypełnienia pola. Jeszcze do 2016 roku podatnik musiał złożyć uzasadnienie wypełnienia korekty i wyjaśnić to, dlaczego zmienia roczne zeznanie i jakich zmian dokonał. Wprowadzone w 2016 roku przepisy zdejmują z podatników konieczność składania takich deklaracji. Uzasadnienie możemy jednak złożyć, gdy nasz wcześniejszy błąd na niekorzyść urzędu skarbowego był znaczny, a my chcemy przyznać się do winy. To pomoże nam uniknąć ewentualnych konsekwencji.

A czy w przypadku każdego błędu na deklaracji trzeba składać korektę? Nie do końca. Jeżeli np. popełnimy literówkę, to urzędnicy samodzielnie ją skorygują. Przy drobnych błędach, niewpływających na wartość rzeczową, merytoryczną lub finansową, składanie korekt jest nawet niewskazane. Pamiętajmy, że korekta to nasze prawo, a nie obowiązek. Warto jednak z niego korzystać, jeżeli istnieje uzasadniona obawa pomyłek w deklaracji.

A co natomiast z terminem opłacenia zaległej niedopłaty podatkowej? Tu przepisy determinują, że podatnik musi wpłacić zaległy podatek na konto urzędu skarbowego (z ewentualnymi odsetkami) w czasie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia korekty zeznania podatkowego.

Korekta zeznania podatkowego – jaki formularz wybrać?

Po pierwsze, do złożenia korekty musimy wybrać ten sam formularz, na jakim wypełnialiśmy pit. Jeżeli więc składaliśmy deklarację na druku PIT-36, to składamy korektę na druku PIT-36. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pomyliliśmy druki (wtedy warto napisać w uzasadnieniu, z jakiej przyczyny składamy korektę na innym druku, niż nasze wcześniejsze zeznanie).

Aby złożyć korektę, musimy zamiast kolumny „Złożenie zeznania” zaznaczyć kolumnę „Korekta zeznania”. Najprostsza będzie tu opcja Twój E-PIT, czyli system uruchomiony przez Ministerstwo Finansów, przeznaczony do wnoszenia odpowiedniej deklaracji czy korekt finansowych. To łatwy, szybki i skuteczny sposób na poprawki związane z deklaracją i pitami. E- PIT pozwala również na bardziej efektywne rozpatrzenie e-deklaracji przez urząd skarbowy i np. dużo szybsze wypłacenie zaległego i należnego nam podatku.

Oczywiście, osoby, które nie mogą złożyć korekty elektronicznie lub nie lubią tego typu formy mogą pobrać druki ze strony internetowej MF (albo wziąć je z urzędu skarbowego). Następnie należy wypełnić je komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Czy trzeba wypełniać wszystkie kolumny? Nie. Konieczne będzie wypełnienie wszystkich pól związanych z identyfikacją podatnika oraz tych rozliczeń, które były błędne. Jeżeli jednak pierwsze rozliczenie wpłynęło na pozostałe, to będziemy musieli praktycznie całość wyliczyć od nowa. Wypisywać całej deklaracji nie muszą od nowa jednak ci, którzy np. zmieniają dane osobowe na deklaracji lub wpisują organizacje pożytku publicznego do przekazania jednego procenta podatku dochodowego.

Korekta zeznania podatkowego to prawo podatnika do zmian w deklaracji pit. Należy ją wypełnić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, na co mamy 5 lat. Jest to korzystna opcja, która może uchronić nas od kary za brak podatku lub pozwoli odzyskać część kwoty wpłaconej bez uwzględnienia jakiejś ulgi. Złożenie korekty nie jest natomiast skomplikowane, może być wprowadzone za pomocą epitów lub tradycyjnie, dostarczone do urzędu skarbowego pocztą albo osobiście na fizycznie dostępnych drukach.

Oceń