Together Magazyn » Rodzic » Wychowanie » Konferencja pt. “Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym u dzieci i młodzieży “

Konferencja pt. “Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym u dzieci i młodzieży “

17.04 w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego odbyła się druga edycja konferencji
pt. „Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym u dzieci i młodzieży – innowacyjne metody, modele terapii i wsparcia”. Spotkanie skierowane było zarówno do rodziców jak i osób pracujących z dziećmi.

Do poruszanych problemów należały m.in. otyłość – o której wykład poprowadziła prof. Barbara Kamińska, ordynator Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. O działaniach profilaktycznych i prozdrowotnych w pracy pedagoga opowiadała Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty. O znaczeniu aktywizacji sportowej uczniów mówiła dyrektor Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej – Joanna Renfleisz. Wykłady stanowiły pierwszą część konferencji, która zakończona została apelem jej uczestników do społeczeństwa – działania profilaktyczne i świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą obecny styl życia jest bowiem kluczowe dla przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych. W drugiej części dnia rozpoczęły się warsztaty dla rodziców, których dzieci cierpią na konkretne schorzenia. Omawiano m.in. problem suchej skóry przy atopii i nie tylko, kwestię astmy, alergii pokarmowych czy chorób neurologicznych. Rodzice mogli porozmawiać ze specjalistami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czy Szpitala Dziecięcego im. Macieja Płażyńskiego o metodach poprawy jakości życia swoich dzieci – równie istotne jednak była wymiana spostrzeżeń, informacji i doświadczenia z pozostałymi rodzicami.

Wysoka frekwencja na konferencji to dowód na rosnące zapotrzebowanie na edukację i współpracę rodziców między sobą, a także ze specjalistami w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych. Wspólne działania w tym kierunku nie mają być tylko okazją do skuteczniejszej pomocy osobom już chorującym – ich głównym celem jest zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, które bez odpowiedniej edukacji i profilaktyki, z każdym rokiem zbierać będą coraz większe żniwo.

Oceń