Kampania służy uświadomieniu rodzicom, a także dziadkom, opiekunom, wychowawcom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielki wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka ma sposób porozumiewania się z nim, przekazywania mu informacji, poleceń, opisywanie otaczającego go świata.

Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Od Ciebie zależy, czy będzie latać.”

Dzieci w wieku 0-6 lat bezkrytycznie przyjmują świat przedstawiony przez rodziców i wychowawców. To rodzic, opiekun dziecka, kształtuje jego sposób postrzegania świata, a także poczucie własnej wartości. Dzieci wierzą w słowa rodzica, bezkrytycznie uznając je za prawdę. Dlatego wierzą np. w świętego Mikołaja – uznają, że skoro rodzic twierdzi, że święty Mikołaj istnieje, to jest to prawda. Tak samo uznają za prawdziwą każdą uwagę wypowiedzianą na ich temat, zarówno pochwałę, jak i karę, zarówno słowa „świetnie sobie poradziłeś” jak i „jesteś prawdziwą ofermą”. Niska samoocena, brak wiary w siebie, wygórowana samokrytyka to skutki przemocy emocjonalnej, które utrudniają dziecku start w dorosłe życie. Przemocy emocjonalnej nie można rozpoznać tak, jak przemocy fizycznej. Nie pozostawia ona widocznych śladów, siniaków czy blizn.

Dlatego przemoc emocjonalna bywa stosowana jest w sposób nieuświadomiony, niecelowy, czasem też bezmyślny. Rodzice i opiekunowie dzieci używają przemocy emocjonalnej w chwili własnej słabości. Najczęściej jest ona odreagowaniem dorosłych na ciekawość, żywiołowość, spontaniczność lub niecierpliwość małego dziecka. Często także dorośli przelewają własne emocjonalne niedobory z dzieciństwa na swoje dzieci i innych dorosłych. Nie zdając sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzają w ten sposób swoim dzieciom, ani jak poważne konsekwencje spotkają ich dziecko w dorosłym życiu. Najgroźniejszą chorobą jest ta, która pozostaje ukryta, przebiega bez widocznych objawów, przez co nieuświadomiona może rozwijać się przez wiele lat – aby ostatecznie wywołać poważne konsekwencje, często już nieodwracalne. Za taką groźną chorobę można uznać przemoc emocjonalną. Rozwija się ona nieuświadomiona, przez wiele lat wywiera wpływ na dziecko, niszcząc jego poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa, odbiera mu wiarę we własne siły – podcina skrzydła.

Dziecko, które doświadcza przemocy emocjonalnej w dzieciństwie, prawdopodobnie nigdy nie rozwinie skrzydeł jako dorosły. Nigdy nie będzie latać. Dlatego tak istotne jest posiadanie wiedzy na temat przyczyn, przejawów, konsekwencji stosowania przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Przekazanie tej wiedzy to cel główny tegorocznej kampanii Fundacji Rodzice Przyszłości. To podniesienie świadomości krzywdy, jaką słowo może sprawić niedojrzałej i pozbawionej dystansu osobowości dziecka, a także przedstawienie dobre praktyki rozwiązania tego problemu. Kampania jest zgodna z misją Fundacji Rodzice Przyszłości, którą jest dostarczanie rodzicom wsparcia, naukowej wiedzy i praktycznej pomocy w wychowywaniu dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych dzieci, wolnych od przemocy emocjonalnej. Dzieci, które w dorosłym życiu rozwiną skrzydła i będą latać.

Cykl filmów

W ramach kampanii przygotowano również cykl filmów edukacyjnych Vademecum Świadomego Rodzica. Nowoczesna, przystępna forma zastosowanych narzędzi ma wzbudzić zainteresowanie rodziców i opiekunów, którzy zechcą zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie, a przede wszystkim wypełnić Test Świadomego Rodzica. Zawarte w nim informacje powinny zachęcić każdego opiekuna do poszerzenia wiedzy o tym, jak wychować wolne od przemocy emocjonalnej, dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci.

Do kogo kierowana jest kampania?

Przekaz kierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 – 6 lat. Adresowany jest również do osób, które dziecka dopiero oczekują oraz które się o nie starają jako rodzice adopcyjni. Równie istotnymi odbiorcami tegorocznej kampanii są dziadkowie, opiekunowie i wychowawcy zawodowo zajmujący się dziećmi oraz inne osoby mające kontakt z dzieckiem z racji wykonywanego zawodu (np. lekarze pediatrzy).

Kto wspiera?

Kampania społeczna współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Honorowym patronem kampanii został Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Kampanię wspierają eksperci z zakresu psychologii i rozwoju dziecka, m.in.: Katarzyna Wnęk-Joniec – psycholog i terapeuta, Klinika Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Fundacja “Podaruj mi skrzydła”, autorka książki “Nie przydeptuj małych skrzydeł” Joanna Berendt i Magdalena Sendor – trenerki, mediatorki, autorki książki “Dogadać się z Dzieckiem”, propagatorki metody Porozumienia bez Przemocy, Joanna Flanagan, Sylwia Bogucka – trenerki akredytowane przez International Coach Federation, dr Małgorzata Dragan – Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kampania „Każde Twoje słowo zmienia życie”
Oceń ten post

Polacane:

O Autorze

Mat. Redakcyjne

Magazyn Together - Rodzinna strona Trójmiasta

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany