Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Jak zorganizować przyjazne miejsce pracy?
zorganizowanie-miejsca-

Jak zorganizować przyjazne miejsce pracy?

Pracodawcy coraz częściej poszukują metod motywujących pracowników i budujących pozytywną atmosferę wykonywania obowiązków zawodowych. Nowoczesne działalności gospodarcze odchodzą od rygorystycznych metod kontroli i dają większą swobodę ludziom faktycznie zaangażowanym w realizację ambitnych projektów. Praca w przyjaznych warunkach przekłada się fundamentalnie na budowanie przewagi konkurencyjnej, a często na ogromny sukces komercyjny. Jak zatem zorganizować przyjazne miejsce pracy i w czym tkwi siła wsparcia pracownika przez pracodawcę?

O co chodzi z jasną organizacją przyjaznego miejsca pracy?

Pracodawcy, którzy odchodzą od codziennej kontroli nad rzecz przydzielania konkretnych zadań zyskują, ponieważ często odkrywają pracowników niezwykle wydajnych, którzy robią znacznie więcej w stosunkowo krótkim czasie. Nie bez powodu wiele krajów testuje 4-dniowy system pracy z dużym prawdopodobieństwem tak samo wydajny do aktualnego. Młodzi pracownicy chcą wykonywać zadania we własnym tempie, a resztę czasu przeznaczyć na spełnienie dowolnych potrzeb. Pracodawcy w taki sposób zarządzający zadaniami nie dość, że utrzymują wypoczętych pracowników to jeszcze mniej czasu przeznaczają na kontrolę i motywowanie, ponieważ to środowisko robocze odgrywa taką rolę i możliwość wypracowania dodatkowego czasu wolnego.

Dlaczego przyjazne miejsce pracy się opłaca?

  • Stres to największy problem w większości działalności gospodarczych, wśród pracowników. Pozytywny, lojalnościowy, zadaniowy klimat ogranicza stres i umożliwia znacznie. sprawniejszą wymianę kluczowych informacji pomiędzy pracownikami i pracodawcą,
  • Menedżerowie rozumiejący pracowników potrafią znacznie lepiej przydzielać zadania w taki sposób, aby nikogo nie krzywdzić nadmiarem obowiązków.
  • Znające się grupy pracowników szybciej rozwiązują problemy i potrafią ustalić zupełnie nowe, lepsze zasady wykonywania projektów.
  • Pracodawcy przechodzący na bliższy poziom, często wykonujący razem zadania wśród pracowników uzyskują większy poziom zysków ze względu na rosnącą wydajność.
  • W pracy spędza się ponad 30% całego życia, więc dobra atmosfera to często jeden z krytycznych czynników zatrudnienia, szczególnie dla młodszego pokolenia.

W jaki sposób tworzyć pozytywny klimat pomiędzy pracownikami?

Ważną funkcję pełnią również owocowe czwartki, wewnętrzne plebiscyty, albo zwykłe spotkania z menedżerami, dzięki którym można szybko podsumować bieżące sprawy i lepiej się poznać. Menedżerowie powinni znać swoich pracowników, ich talenty, mocne i słabe strony. To umożliwia sprawniejsze tworzenie zespołów oraz unikanie konfliktów. Owocowe czwartki wprowadzają pewną przyjazną rutynę i tworzą pozytywny wizerunek pracodawcy. Oczywiście czynniki płacowe odgrywają krytyczną rolę w motywowaniu do wykonywania obowiązków na właściwym poziomie, ale czynniki pozapłacowe, jak dobry klimat w pracy też przyczyniają się do postaw lojalnościowych. Niektórzy pracownicy nawet po otrzymaniu lepszej oferty pod kątem pensji często nie odchodzą z firmy, w której po prostu dobrze się czują i wiedzą, że po pewnym czasie i tak otrzymają premię, albo wynagrodzenie odpowiednie do włożonego wysiłku.

Artykuł powstał we współpracy z https://dailyfruits.pl/

Oceń