Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Jak podzielić majątek po rozwodzie?
Jak podzielić majątek po rozwodzie? - wyjaśniamy

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie może sprawić sporo trudności, szczególnie wtedy, gdy między małżonkami nie ma zgody w tej kwestii. W niektórych przypadkach niezbędna może okazać się pomoc doświadczonego adwokata, który zadba o to, aby podział majątku wspólnego odbył się na korzystnych dla klienta warunkach.

Wsparcie merytoryczne podczas tworzenia tego artykułu zapewniła adwokat z Poznania, Marlena Słupińska-Strysik [strona internetowa dostępna tutaj: adwokat Poznań podział majątku]

Adwokat Poznań – podział majątku wspólnego nie musi być trudny

Rozwód jest niezwykle stresującym doświadczeniem – głównie dlatego, że cała dotychczasowa wizja wspólnej przyszłości musi ulec zmianie. To samo dotyczy wielu innych kwestii, takich jak miejsce zamieszkania, podział obowiązków czy opieka nad dziećmi. W wielu przypadkach jednak rozwód jest jedynym słusznym rozwiązaniem – na przykład wtedy, gdy jego przyczyną jest przemoc domowa, zdrada czy uzależnienia.

Sporo problemów może przysporzyć kwestia podziału majątku wspólnego. Okazuje się jednak, że wcale nie musi być to tak trudne, jak sądzi wiele rozwodzących się osób. Jednym z najlepszym sposobów na ograniczenie stresu, a także na zapewnienie sobie korzystnych warunków podziału majątku, może być skorzystanie z pomocy prawnej. Przekonało się o tym wiele osób, szukających adwokata w Poznaniu – podział majątku po rozwodzie przy wsparciu prawnym często odbywa się sprawnie. Najważniejsze jest jednak to, że osoby, które zdecydowały się na pomoc adwokata, w ogromnej większości przypadków są bardzo zadowolone z warunków podziału po ustaniu wspólności majątkowej.

Jak podzielić majątek po rozwodzie? - wyjaśniamy

Podział majątku wspólnego – najważniejsze informacje

Osoby, które planują rozwód, w pewnym momencie zaczynają zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądał podział majątku. Najczęściej rozważania te pojawiają się w momencie, gdy osoby takie uświadamiają sobie, że rozwód faktycznie nastąpi. Emocje opadają, a na ich miejsce pojawiają się liczne pytania. Właśnie dlatego poniżej zostały przedstawione kluczowe kwestie związane z podziałem majątku po rozwodzie.

Kwestia podziału majątku nie musi być rozpatrywana podczas sprawy rozwodowej

Podział majątku po rozwodzie może nastąpić już w trakcie sprawy rozwodowej. Nie jest to jednak regułą. Coraz częściej podział majątku wspólnego rozpatrywany jest w oddzielnym postępowaniu.

Podkreślić należy, że kwestia winy małżonka nie ma wpływu na decyzję sądu co do sposobu rozdzielenia majątku. Osoba, która ponosi winę za rozpad małżeństwa, nie może zostać „ukarana” przyznaniem jej mniejszej części majątku. I odwrotnie – osoba poszkodowana nie może liczyć na większą część majątku wspólnego. To ważne – majątek wspólny rozdzielany jest na określonych zasadach. Kwestia ta ma znaczenie między innymi w przypadku podejmowania decyzji odnośnie tego, czy kwestia rozdzielenia majątku ma być rozpatrywana w oddzielnym postępowaniu.

Majątek wspólny a ustrój majątkowy

Podczas rozdzielania majątku wspólnego kluczowe znaczenie ma panujący między małżonkami ustrój majątkowy. W większości przypadków między małżonkami panuje wspólnota majątkowa, co oznacza, że większa część posiadanego majątku jest wspólna.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy między małżonkami panują inne typy ustroju majątkowego, takie jak rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków czy rozszerzona wspólność majątkowa. W takiej sytuacji podział majątku może być nieco prostszy, choć przy wspólnocie majątkowej również może odbyć się on na korzystnych dla stron warunkach.

Jak podzielić majątek po rozwodzie? - dokumenty do wypełnienia

Majątek osobisty małżonków również może mieć znaczenie

W wielu przypadkach osoby, które zawierają związek małżeński, mają także pewien majątek osobisty. Co ważne, nie zmienia się to w momencie zawarcia małżeństwa. Jak dokonać podziału majątku osobistego i wspólnego w takiej sytuacji? Wszystkie dobra, które zostały nabyte przed ślubem, nadal pozostają elementem majątku osobistego. Nie oznacza to jednak, że dla sądu nie ma to znaczenia przy podziale majątku.

W trakcie postępowania sąd uwzględnia to, z jakim majątkiem osobistym osoby takie wstąpiły w związek małżeński. Pod uwagę brane jest także to, czy w trakcie trwania związku rósł jedynie majątek wspólny, czy także majątek osobisty małżonków. Ma to znaczenie przede wszystkim w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą firmę.

Problemy związane z majątkiem osobistym

Sporo wątpliwości budzi kwestia majątku osobistego każdego z małżonków. Pamiętać należy o tym, że majątek to prywatna własność jednego z małżonków. Dotyczy to również przedmiotów nabytych w czasie trwania małżeństwa. Pytania takie pojawiają się na przykład z kontekście tego, co można zabrać z domu po rozwodzie, ale jeszcze przed ustaleniem kwestii rozdzielenia majątku małżonków. Oboje małżonków mają bowiem przedmioty majątkowe służące wyłącznie zaspokajaniu ich potrzeb – najczęściej nie podlegają one podziałowi i nie należą do wspólnego majątku.

Inne kwestie związane z podziałem majątku wspólnego

Nie da się ukryć, że rozdzielenie majątku budzi sporo emocji i wątpliwości. W trakcie postępowania może okazać się, że do podziału jest wiele elementów majątku, również przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może okazać się, że w skład majątku wchodzi nieruchomość, prawa własności przemysłowej czy prawa autorskie – to także podlega podziałowi. W takim przypadku rozpatrzenie przez sąd kwestii podziału majątku wspólnego może zająć sporo czasu.

Jak podzielić majątek po rozwodzie? - klucze do wspólnego mieszkania

Jak długo trwa podział majątku?

Jedną z najważniejszych kwestii dla rozwodzących się osób jest nie tylko to, jak długo trzeba będzie czekać na rozwód, ale też to, ile trwa podział majątku wspólnego. Oczywiście podobnie jak w przypadku innych rodzajów postępowania, wpływ na czas jego trwania ma stopień skomplikowania sprawy. Sprawa o podział majątku może trwać kilka miesięcy, ale może też zająć kilka lat.

Może to wynikać między innymi z tego, że – nawet w sprawach, gdy do podziału jest stosunkowo niewielki majątek wspólny małżonków – najczęściej angażuje się biegłych, którzy mają ocenić wartość poszczególnych składników majątku. Sądowy podział majątku może przedłużyć się także wtedy, gdy w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie dorobili się pokaźnego majątku – na przykład na skutek prowadzenia przedsiębiorstwa. W takim przypadku nie jest łatwo dokonać podziału majątku wspólnego – postępowanie sądowe może być wtedy dobrym rozwiązaniem.

Jak przyspieszyć podział majątku po rozwodzie?

Wsparcie adwokata może okazać się bardzo pomocne w trakcie podziału majątku wspólnego, a przy tym może sprawić, że postępowanie będzie trwało krócej. Wynika to z faktu, że prawnik ma spore doświadczenie w zakresie rozdzielenia majątku osobistego, może więc zaproponować pewne rozwiązania, które wpłyną na przyspieszenie całej sprawy po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Bardzo często małżonkowie mają nierealne oczekiwania w kwestii tego, jak ma zostać podzielony majątek wspólny – szczególnie wtedy, gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi jedna ze stron. Sporo emocji pojawia się również wtedy, gdy majątek wspólny jest naprawdę pokaźny. Adwokat może doradzić, do jakiego rozwiązania warto dążyć, aby całe postępowanie mogło potrwać nie dłużej niż kilka miesięcy. Oczywiście nie oznacza to, że warunki podziału będą niekorzystne. Podstawowym zadaniem adwokata jest bowiem zadbanie o to, aby klient uzyskał jak największą część majątku.

Podział majątku po rozwodzie – podsumowanie

Niezależnie od tego, czy w Twoim przypadku kwestia rozdzielenia majątku będzie rozpatrywana w trakcie sprawy rozwodowej, czy może w oddzielnym postępowaniu, wsparcie prawne może okazać się niezbędne. Będzie ono potrzebne szczególnie wtedy, kiedy pomiędzy Tobą a Twoim (być może byłym już) małżonkiem nie ma zgody co do tego, jak ma wyglądać sądowy podział majątku wspólnego. Adwokat nie tylko przygotuje wniosek o podział majątku, lecz także zapewni wsparcie na każdym etapie trwania postępowania.

Należy mieć na uwadze, że istnieją różne sposoby podziału majątku wspólnego. Wpływ ma tutaj mnóstwo czynników, takich jak skład majątku wspólnego, to, czy została zawarta umowa dotycząca podziału majątku, czy nawet dzień ustania wspólności majątkowej.

Oceń