Together Magazyn » Rodzic » Jak napisać pozew o rozwód i dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej?
Obraz

Jak napisać pozew o rozwód i dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej?

Chcąc rozpocząć sprawę o rozwód, należy złożyć najważniejsze pismo procesowe, jakim jest pozew rozwodowy. Od jego treści w dużej mierze zależy to, jak dokładnie przebiegnie sprawa oraz jakie może być jej rozstrzygnięcie. Dlatego też w pozwie należy wskazać kierunek i ramy oraz swoje żądania. Prawidłowe przygotowanie pozwu jest niezbędne do tego, aby skutecznie móc wszcząć sprawę o rozwód, dlatego też warto powierzyć przygotowanie tego pisma profesjonaliście.

Przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego

Rozpoczynając przygotowanie pozwu rozwodowego, należy pamiętać o skierowaniu go do właściwego sądu okręgowego. Następnie należy podać swoje dane wraz z numerem PESEL oraz dane pozwanego, czyli małżonka. Pismo należy też odpowiednio zatytułować, to znaczy “Pozew o rozwód”. Po podaniu tych podstawowych informacji można przejść do sporządzenia swoich żądań. Przede wszystkim jest to rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

W piśmie należy dokładnie określić obie strony związku małżeńskiego, datę i miejsce jego zawarcia oraz podać numer aktu małżeństwa. Konieczne jest podanie również oczekiwanego rozstrzygnięcia w przedmiocie winy, tj. czy ma być to rozwód bez orzekania o winie, z winy jednej stron czy z winy obu stron. Poza tym żądania mogą obejmować również inne kwestie jak władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi, ustalenie kontaktów z nimi, ustalenie udziału małżonka w kosztach utrzymania dzieci, sposobu korzystania ze wspólnego domu czy podziału majątku wspólnego.

Wszystkie twierdzenia zawarte w pozwie rozwodowym muszą być poparte dowodami, które należy dołączyć do składanego pozwu. Każda wskazana okoliczność powinna posiadać osobny dowód, wraz z przedstawieniem, czego konkretnie ma on dowodzić. Na samym końcu pozwu należy złożyć własnoręczny podpis – może to zrobić również przedstawiciel ustawowy strony lub jej pełnomocnik.

Załączniki do pozwu o rozwód

Do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, a także akty urodzenia wspólnych dzieci, jeśli takie istnieją. Konieczne jest także przedstawienie innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie w sprawie, jak na przykład rachunki, które będą niezbędne do wykazania wysokości alimentów. Komplet dokumentów można złożyć na biurze podawczym Sądu Okręgowego lub nadać listem poleconym, a dowód nadania dołączyć do trzeciego egzemplarza pozwu.

Rozwody w Gdańsku – kancelaria adwokacka

Planując złożenie pozwu rozwodowego, dobrze jest skorzystać z usług profesjonalnego adwokata. Zarówno w przypadku rozwodu w Gdańsku, jak i każdym innym mieście, najlepiej jest skierować się to najlepszego i polecanego specjalisty. Z taką pomocą ma się naprawdę duże szanse na szybkie rozstrzygnięcie sprawy oraz na uzyskanie wszystkich swoich żądań. Prawnik pomoże w przygotowaniu pozwu, a także zadba o dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Pomoże w zebraniu dowodów na zapisane w pozwie żądania, może również reprezentować stronę podczas rozprawy, co pozwala znacznie ograniczyć poziom stresu związanego ze sprawą, a także zaoszczędzić sporo czasu.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.kancelariamlynska.pl/rozwod-adwokat-gdansk/

Oceń