Together Magazyn » Zdrowie » HOPE (Szpitale dla Europy) Exchange Programme

HOPE (Szpitale dla Europy) Exchange Programme

 

Spółka COPERNICUS po raz pierwszy bierze udział w programie wymiany managerów ochrony zdrowia – HOPE Exchange Programme, organizowanym przez Europejską Federację Szpitali (www.hope.be). Celem programu jest poznawanie zagadnień związanych z medycyną

i zarządzaniem w służbie zdrowia w krajach Europy.

W naszym Szpitalu gościmy panią Erif Newman z Wielkiej Brytanii – manager szpitala psychiatrycznego oraz pana Gustavo Merino z Hiszpanii – prawnik medyczny.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania są innowacje w szpitalach i służbie zdrowia. Pragniemy przedstawić całokształt działania polskiej służby zdrowia, chcemy pokazać naszym gościom z jakimi problemami się borykamy, jakie stoją przed nami wyzwania.

Europejska Federacja szpitali i opieki zdrowotnej jest pozarządowym stowarzyszeniem europejskim, które zostało utworzone w 1966 roku i od 1995 jest międzynarodową organizacją non-profit.


Zgodnie z postanowieniami Traktatu Rzymskiego (1957), Jednolitego Aktu Europejskiego (1986), Traktatu o Unii Europejskiej (1991), Traktatu z Amsterdamu (1997) oraz Traktatu z Nicei (2002) HOPE ma na celu promowanie ulepszeń w zdrowie obywateli we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz jednolicie wysoki standard opieki szpitalnej w całej Unii Europejskiej oraz poprawę efektywności, skuteczności i ludzkości w zakresie organizacji i funkcjonowania usług szpitalnych i systemów opieki zdrowotnej, w których one działają.


HOPE ma następujące cele:


– działać jako główne źródło porad dotyczących zdrowia i spraw szpitalnych do instytucji Unii Europejskiej;


– rozwijanie i utrzymywanie informacji o planowaniu i funkcjonowania usług szpitalnych i systemów opieki zdrowotnej, w których one działają; doradzanie członkom w sprawach dotyczących standardów świadczenia, organizacji i realizacji usług szpitalnych i systemów opieki zdrowotnej, w których one działają;
– promowanie programów wymiany i programów partnerskich w Unii Europejskiej i na całym świecie;


– do utrzymywania więzi z zawodów medycznych w Unii Europejskiej;


– kontaktowanie się i współpracować z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawami zdrowia, szczególnie w Światowej Organizacji Zdrowia i Rady Europy oraz z innymi międzynarodowymi stowarzyszeniami zdrowia;


– angażować się w jakąkolwiek inną działalność mającą na celu dalsze najlepsze interesy usług szpitalnych w Unii Europejskiej i systemów opieki zdrowotnej, w których one funkcjonują.

HOPE może rozwinąć się w postaci własnej lub jako partner z innymi wszelkiego rodzaju działań, które mogą przyczynić się do realizacji jej celów, takich jak uruchomienie projektów, utworzenia technicznych grup roboczych, tworzenie programów edukacyjnych i bliźniaczą, pomoc dla zdrowia i przekwalifikowanie programów, wydawanie publikacji oraz organizowanie warsztatów i kongresów.

Oceń