Together Magazyn » Aktualności » HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

 

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce – modelowe rozwiązania. Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku.

Z roku na rok w województwie pomorskim rejestruje się coraz więcej przypadków osób chorych na WZW C. Jest to choroba, która bez odpowiedniej diagnostyki, leczenia
i opieki może doprowadzić do raka wątroby, a w konsekwencji nawet do śmierci.
O roli samorządów w zapobieganiu zakażeniom HCV rozmawiać będą eksperci, politycy zdrowotni i urzędnicy podczas konferencji, która odbędzie się 15 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Celem debaty organizowanej w Gdańsku jest m.in.: uświadomienie wagi problemu HCV, określenie potrzeb regionalnych w zakresie diagnostyki i profilaktyki HCV oraz prezentacja modelowych rozwiązań do wprowadzenia programów profilaktyki zdrowotnej przez samorządy – mówi Tomasz Prycel, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC, organizatora cyklu debat.

ceestahc

Czy grozi nam epidemia?

Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW typu C. Tymczasem liczba zarejestrowanych zakażeń m.in. w wojewódzkie pomorskim,
z nielicznymi wyjątkami, stale rośnie. Szacuje się, że w całej Polsce zakażonych wirusem HCV jest ponad 230 tys. osób, jednak dotychczas zdiagnozowanych zostało tylko ok. 30 tys. z nich.
To oznacza, że tylko jedna osoba na 10 jest świadoma zakażenia.

HCV a województwo pomorskie

W województwie pomorskim do 2014 r. odnotowywano stały wzrost rejestracji przypadków zachorowań na WZW typu C. W 2012 r. było to 96 przypadków, w 2013 r. 147 przypadków
(o 30% więcej niż w 2012 r.), w 2014 r. było to aż 220 przypadków (również o 30% więcej niż
w 2013 r.). W 2015 r. zarejestrowano 1975 przypadków zachorowań. Patrząc na liczbę w całej Polsce, obserwujemy wzrost z 3551 w 2014 r. do 4284 w roku 2015
.

Wirus HCV – cichy zabójca

Wirus HCV przez bardzo długi okres może egzystować w ukryciu, nie dając specyficznych objawów. Wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), które prowadzi do marskości wątroby,
a z czasem do raka wątroby oraz do śmierci. Świadomość Polaków na temat dróg zakażenia wirusem HCV jest stosunkowo niewielka. Ryzyko zakażenia istnieje wszędzie tam, gdzie może dojść do kontaktu z krwią osoby zakażonej wskutek przerwania ciągłości skóry.

Diagnostyka HCV

Do diagnozowania infekcji HCV dochodzi przeważnie przypadkowo lub gdy chory zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby. Dlatego też eksperci apelują o wprowadzenie działań systemowych, które umożliwią podjęcie leczenia już we wczesnym stadium choroby.

Podstawowy test anty-HCV z krwi można wykonać na własną rękę w niemal każdym laboratorium diagnostycznym. Obecnie, aby badanie było finansowane przez NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty chorób zakaźnych lub hepatologa. Nie znajduje się ono w koszyku świadczeń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Eksperci o HCV

Do prezentacji problemu oraz dyskusji podczas konferencji w Urzędzie Marszałkowskim zaproszeni zostali, m.in.: dr Katarzyna Sikorska – Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego i Lekarzy Chorób Zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Michał Brzeziński – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych NFZ
w Gdańsku, Wojciech Korejwo – Główny Lekarz Orzecznik ZUS w Gdańsku, Tomasz Augustyniak – Dyrektor WSSE w Gdańsku, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz dr Krzysztof Gierlotka z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk.

Stowarzyszenie CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care) zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez osoby zajmujące się oceną technologii medycznych oraz systemami ochrony zdrowia.

Najbardziej intensywne obszary aktywności to: doroczne Sympozjum EBHC, szkolenia, publikacje oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (JST).

Projekty edukacyjne dedykowane środowiskom samorządowym są skierowane na doskonalenie jakości programów zdrowotnych oraz efektywniejsze wykorzystywanie pieniędzy publicznych. Obecnie samorządowe programy zdrowotne muszą spełniać wymogi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Programu Zdrowia oraz Ministra Zdrowia. Nie jest to łatwe. Dlatego CEESTAHC opracowuje i udostępnia samorządowcom modelowe programy zdrowotne, jako wzorce spełniające wszelkie wymogi formalne oraz zawierające propozycje interwencji
o udowodnionej skuteczności. Realizowane też są cykle debat, aby przekonać się jakie są problemy i oczekiwania samorządów przy realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań na polu ochrony zdrowia. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele JST wszystkich szczebli. Dzięki swobodnej wymianie poglądów dochodzi często do formułowania wniosków i tworzenia rozwiązań, do których dotarcie drogą urzędową zajęłoby dużo więcej czasu.

Więcej na stronie http://ceestahc.org/dzialalnosc,samorzady.html?i6

Oceń