Together Magazyn » Aktualności » Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2016 roku

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2016 roku

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych
na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki po trzech kwartałach 2016 roku. Grupa zanotowała przychody na poziomie 118,9 mln zł. Zysk netto zrealizowany w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 11,6 mln zł. W IV kwartale planowanej jest wprowadzanie do sprzedaży kolejnych 289 mieszkań.

Po trzech kwartałach 2016 r. Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 118,9 mln zł czyli o 11% mniej w porównaniu do okresu analogicznego w 2015 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 33,2 mln zł, a wynik netto 11,6 mln zł wobec 16,4 mln zł rok wcześniej. Od stycznia do września br. Grupa Kapitałowa przekazała łącznie 231 lokali mieszkalnych.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę projektów deweloperskich zakończonych do końca września br. osiągnięte wyniki oceniamy jako bardzo zadowalające. Znaczna część obrotów Grupy INPRO przypadać będzie na ostatni kwartał 2016 roku powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu INPRO SA.

Grupa INPRO w ciągu trzech kwartałów 2016 r. sprzedała łącznie 296 lokali (przedsprzedaż netto). Jednocześnie w tym okresie Grupa wprowadziła do sprzedaży 344 mieszkania i domy w ramach następujących inwestycji: Harmonia Oliwska, Golf Park, Optima etap I, osiedle Leszczynowe (budynki 19,20 i 21). Do końca roku Grupa planuje uruchomić sprzedaż kolejnych 289 mieszkań w ramach osiedla Optima, Niepołomicka oraz Leszczynowy Staw w Gdańsku.

Znacząca część obrotów przypadać będzie na ostatni kwartał roku 2016. W październiku br. pozwolenie na użytkowanie otrzymało osiedle Kwartał Uniwersytecki oraz Osiedle Leszczynowe (budynek nr 18). Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dodatkowo zrealizowane zostaną następujące projekty: Osiedle Leszczynowe (budynek 19), Osiedle Chmielna Park (budynek C), domy jednorodzinne na Osiedlu Wróbla Staw (etap H) oraz na osiedlu Golf Park.

***

Firma INPRO powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania
o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka
realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. INPRO kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa INPRO posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. INPRO jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu dopasowaniu oferty do wymagań klientów.

Oceń