Together Magazyn » Zdrowie » Gdynia przeciw uzależnieniom

Gdynia przeciw uzależnieniom

W Gdyni rusza realizacja dwóch nowych miejskich programów dotyczących uzależnień, przyjętych przez Radę Miasta pod koniec ubiegłego roku. Oba zakładają długofalowe, kompleksowe działania skierowane zarówno dla osób dotkniętych uzależnieniem, jak i ich rodzin.

Wartością dodaną programów jest to, że zostały stworzone przez szeroką koalicję specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tym problemem oraz poparto je badaniami socjologicznymi m.in. wśród młodzieży i samych osób uzależnionych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdyńscy radni przyjęli na sesji w listopadzie ubiegłego roku. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym miesiąc później. Oba programy zostały opracowane na lata 2016-2020, a w ich powstanie zaangażowanych było kilkudziesięciu specjalistów z różnych placówek, instytucji i organizacji pozarządowych w mieście.

– W trakcie realizacji badań w anonimowych ankietach pytaliśmy m.in. o to, jaka jest główna motywacja osób, biorących w nich udział, co pomogło podjąć leczenie i walkę z uzależnieniem i co tak naprawdę jest najbardziej pomocne w ich trwaniu w abstynencji – powiedział dr Maciej Dębski, socjolog współpracujący przy tworzeniu obu programów. – To pozwoliło dopasować działania na poziomie nie tylko profilaktyki, ale również leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowywał zespół pod kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym pod kierownictwem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

– Wcześniej w programie alkoholowym działania skierowane były głownie na leczenie osób uzależnionych – powiedziała Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. – Obecnie zakładamy wzmocnienie wsparcia dla rodzin tych osób, które podjęły decyzję o walce z nałogiem – dotyczy to ich dzieci, współmałżonków czy też rodziców. Nie zapomniano również o profilaktyce – przede wszystkim poszerzaniu świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży, aby nie sięgały przedwcześnie po alkohol.

– Program przeciwdziałania narkomanii jest innowacyjny głownie z tego powodu, że jako jedyny program gminny w Polsce uwzględnia przeciwdziałanie nie tylko narkomanii, ale również uzależnieniom behawioralnym, czyli uzależnieniu od hazardu, internetu, gier komputerowych, zakupów, jedzenia, seksu itp. – powiedziała Anna Kleczewska, kierownik poradni leczenia uzależnień OPiTU. – Specjaliści alarmują, że tego typu problemy będą z czasem dotyczyć coraz większej liczby osób, stąd Gdynia zdecydowała się opracować swoją strategię w taki sposób, by również dla nich rozwinąć zarówno ofertę profilaktyczną, jak i terapeutyczną. Ponadto w ramach programu gminnego ma zostać stworzony zupełnie od podstaw nowy program profilaktyczny, który – mamy nadzieję – uzyska rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to o tyle istotne, że takich programów w Polsce jest zaledwie 14, a uzyskanie rekomendacji stanowi duże wyzwanie i jest poświadczeniem wysokiej jakości działań.

Dla wszystkich zainteresowanych oba programy są dostępne w wersji elektronicznej. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znaleźć można m.in. na stronie www.mopsgdynia.pl w zakładce dokumenty strategiczne i programowe. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym znajduje się na stronie www.opitu.pl.

Oceń