Together Magazyn » Aktualności » W Gdańsku powstanie nowe Pogotowie Opiekuńcze

W Gdańsku powstanie nowe Pogotowie Opiekuńcze

Warunki zbliżone do domowych, dla młodszych plac zabaw, a dla starszych siłownia „pod chmurką” – wyłoniono wykonawcę, który wybuduje nowy kompleks Pogotowia Opiekuńczego. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana 21 marca. Prace mają zakończyć się pod koniec maja 2019 roku.

Gdańsk, jako jedno z pierwszych miast zaczął dostosowywać domy, w których przebywają dzieci i młodzież pozbawione opieki rodziców do warunków zbliżonych do tych panujących w domach rodzinnych. W placówkach takich przebywa nie więcej niż 14 osób. Dzięki realizacji tej inwestycji, Pogotowie Opiekuńcze też stanie się taką placówką.

– Pogotowie opiekuńcze jest pierwszym miejscem, do którego dziecko trafia po decyzji zabrania ze środowiska. Często są to już, na starcie, dzieci doświadczone przez alkoholizm rodziców, przemocą domową, patologią domowników, z doświadczeniami, o których nawet trudno mówić. Jako władze samorządowe musimy dołożyć wszelkich starań, żeby stworzyć jak najlepsze warunki w tym pierwszym, bardzo trudnym okresie oczekiwania na decyzję sądu w sprawie ich dalszych losów. Cieszę się, że po wielu latach rozmów, negocjacji, planowania, poszukiwań źródeł finansowania nowej siedziby pogotowia jesteśmy na końcu drogi – mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

U zbiegu ulic Wagnera i Sobieskiego wybudowane zostanie nowe Pogotowie Opiekuńcze. Inwestycja obejmować będzie budowę trzech wolnostojących obiektów (A, B i C). W przetargu swoje oferty złożyły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hartuna Sp. z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych i to z nią 21 marca zostanie podpisana umowa.

Co powstanie na miejscu?


Wszystkie budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnić będą funkcję mieszkalną, w tym jeden z nich dodatkowo rozbudowany zostanie o część administracyjną i opieki specjalistycznej (budynek A). Każdy z budynków dostosowany będzie również do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w specjalną windę. W ramach inwestycji powstanie także niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa. Będzie też część rekreacyjna zawierająca m.in. małe boisko, plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej. Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie bez zakłóceń, prace zakończą się pod koniec maja 2019 roku.

Budowa trzech budynków, w których funkcjonować będą placówki interwencyjne pieczy zastępczej, wynika z przepisów prawa (Ustawy o pomocy społecznej oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które wejdą w życie w 2019 i 2021 r.

W imieniu Gminy Miasta Gdańska inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.
Więcej informacji na stronie: http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=982

5/5 – (1 głosów)