Together Magazyn » Aktualności » Gdańsk szykuje specjalne atrakcje na Dzień Kobiet

Gdańsk szykuje specjalne atrakcje na Dzień Kobiet

Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej zaprasza w najbliższy weekend (5-6 marca) do wzięcia udziału w okolicznościowych spacerach po Starym i Głównym Mieście śladami kobiet. Rzecz jasna, kobiet niezwykłych.

Pierwszego dnia tematem przewodnim będą gdańskie prekursorki: Tekla Gliniecka – aktorka, literatka, twórczyni polskiego teatru w Gdańsku, Stanisława Przybyszewska – utalentowana dramatopisarka i krytyczka, Clara Baedeker – lekarka medycyny, reformatorka strojów gimnastycznych dla kobiet, a także Irena Nadolna-Szatyłowska – pilotka i sędzia żużlowa.

– Bohaterki tej trasy były kobietami wyprzedzającymi swe epoki, wpisującymi się na kartach historii nowatorskim, wyjątkowym podejściem do roli i pozycji kobiety w społeczeństwie. Zapoczątkowały zmiany, które z dzisiejszego punktu widzenia wydają się oczywiste – mówi Anna Sadowska, przewodniczka w ramach projektu Metropolitanka.

Drugiego dnia spacerujący wędrować będą trasą działaczek polonijnych Wolnego Miasta Gdańska.

– Działaczki polonijne prowadziły stowarzyszenia, organizowały opiekę charytatywno-wychowawczą, zakładały prywatne szkoły, towarzystwa sportowe. Realizowały zamierzone przez siebie cele społeczne w Gdańsku, choć mogły one skutkować przesiedleniem lub aresztowaniem. – mówi Dominika Ikonnikow, przewodniczka z projektu Metropolitanka.

To właśnie ona podczas spaceru wskaże miejsca związane z m.in. Wandą Kamrowską – absolwentką elitarnego kursu juzistek (tak nazywano słuchaczki Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu; szkoliły się one na specjalnych kursach dla personelu pomocniczego, nazwa pochodziła od aparatu telegraficznego Hughes’a), telegrafistką Poczty Polskiej, Janiną Wybicką – inspiratorką powstania gdańskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Heleną Żelewską – wybitną nauczycielką, pedagogiem, założycielką Polskiej Misji Dworcowej, otaczającej opieką przyjeżdżające do Gdańska dziewczęta.

Jak informują przedstawiciele organizatora spacerów, Gdańskiej Organizacji Turystycznej, liczba miejsc na oba spacery jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są pod adresem e-mail: spacery@gdansk4u.pl.

W obu przypadkach start zaplanowano na godz. 12.00 z Gdańskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Długi Targ 28/29.

Oceń