Together Magazyn » Wspieramy » Gdańsk sfinansuje nowe projekty dla seniorów

Gdańsk sfinansuje nowe projekty dla seniorów

34 projekty adresowane do mieszkających w Gdańsku 120 tys. seniorów dofinansuje w tym roku lokalny samorząd. Wśród propozycji, które zrealizują organizacje pozarządowe, są m.in. lekcje języków obcych, warsztaty wokalne i rękodzielnicze czy nauka tańca.

Przedsięwzięcia skierowane do gdańszczan, którzy są już na emeryturze, uzyskały dofinansowane w konkursie na realizację zadań publicznych. O miejskie środki ubiegało się 58 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Komisja konkursowa wybrała 34 spośród nich. Łącznie na realizację tych przedsięwzięć miasto wyda 170 tys. zł.

Jak informuje Olimpia Schneider z Referatu Prasowego gdańskiego magistratu, wśród zwycięskich projektów znalazły się zarówno te, które dotyczą seniorów mieszkających w konkretnych dzielnicach, jak i te, które mają objąć swoim zasięgiem wszystkich gdańszczan w wieku emerytalnym.

W tej pierwszej kategorii dominują projekty związane z zajęciami edukacyjnymi i artystycznymi, w tym kursy językowe i komputerowe, warsztaty rękodzielnicze, spotkania muzyczne i wokalne czy warsztaty związane ze zdrowym odżywianiem. W ofercie znalazły się też cykle zajęć psychoedukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych a także programy spotkań, które mają aktywizować i integrować gdańszczan starszego pokolenia.

Jedna z fundacji chce zaoferować seniorom porady prawne. Inna chce ich nauczyć radzenia sobie w nagłych wypadkach, w tym udzielania pierwszej pomocy. Kolejna zaoferowała cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa oraz zajęcia ruchowe „bezpieczny upadek”. W zestawie zajęć są także te, które mają pomagać seniorom integrować się z młodszym pokoleniem, w tym warsztaty komputerowe adresowane do dziadków, babć i wnuków.

Wśród projektów obejmujących swoim zasięgiem całe miasto, największą dotację (17,5 tys. zł) otrzymała Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność „Niezależni”, która – już po raz czwarty – chce zorganizować w Gdańsku doroczny Pomorski Piknik Seniora, realizowany w czerwcu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych. W zeszłorocznej edycji Pikniku wzięło udział kilkuset gdańszczan, w tym roku akcja ma być adresowana do całych rodzin, a w programie przewidziano m.in. pokazy artystyczne, muzyczne, zajęcia sportowe i plastyczne dla dziadków oraz wnucząt.

Innym dużym projektem, który otrzymał finansowanie (w wysokości 10 tys. zł) jest Gdański Fundusz Senioralny realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu. W ramach Funduszu na wsparcie swojej działalności mogą liczyć małe, nieformalne grupy osób starszych. Mogą ubiegać się o dofinansowanie wszelkiej działalności, która będzie aktywizować środowisko: od wycieczek po działania klubów sąsiedzkich itp.

W ubiegłych latach w ramach Funduszu Senioralnego o dofinansowanie mogły starać się grupy liczące co najmniej pięć osób, a maksymalna dotacja wynosiła 500 zł. Za tę sumę seniorzy z Dolnego Miasta wydali np. przewodnik po zabytkach swojej dzielnicy (sami zrobili zdjęcia, przygotowali teksty i zadbali o druk). Były też projekty charytatywne: np. seniorzy przygotowywali różne wyroby rękodzielnicze, które potem sprzedawali, by zysk przekazać hospicjum.

Finansowane przez samorząd zajęcia dla seniorów dobrano w taki sposób, by stworzyć ofertę dla seniorów mieszkających w różnych punktach miasta.

W Gdańsku mieszka nieco ponad 460 tysięcy osób. Około 120 tysięcy spośród nich ukończyło 60. rok życia. Jak poinformowała Schneider, w mieście działa około 60 klubów i kół seniorów współpracujących z samorządem. – Trudno określić, ile jeszcze grup nieformalnych prowadzi działania np. przy parafialnych czy osiedlowych domach kultury lub zakładach pracy – wyjaśniła. W mieście funkcjonują też Uniwersytety Trzeciego Wieku, skupiające ok. 3,5 tysiąca słuchaczy.

Oceń