Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza piąto- i szóstoklasistów z Trójmiasta do udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu finansów, zarządzania i przedsiębiorczości. Czas przyjmowania zgłoszeń do edycji zimowej upływa 30 września 2016 r. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Dlaczego warto zostać studentem Ekonomicznego Uniwersytet Dziecięcego (EUD)? EUD to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany we współpracy z uczelniami wyższymi już od dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Każdego roku grono uczestników i absolwentów powiększa się i liczy już około 10 000 uczniów! Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach EUD odbywają się na siedmiu uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w: Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, a także na Uniwersytecie Gdańskim (na Wydziale Zarządzania w Sopocie), Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie w Białymstoku. W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę). Na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Zarządzania w Sopocie) zajęcia w semestrze zimowym rozpoczną się 4 października i potrwają do 6 grudnia br.

Poprzez udział w programie studenci dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Biorą też udział w praktycznych warsztatach, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców szkół wyższych i ekspertów Fundacji. Studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymują indeksy, w których odnotowywane są ich obecności na zajęciach. Na zakończenie kursu uczestnicy mogą przystąpić do testu sprawdzającego – uczniowie, którzy wykażą się największą wiedzą, otrzymają nagrody.

Dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach organizowane są równoległe wykłady z zakresu m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci czy świadomego korzystania z nowych technologii i mediów społecznościowych.

W edycji zimowej EUD w całej Polsce rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce, powołaną w 2000 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Działalność Fundacji służy doskonaleniu jakości edukacji ekonomicznej w szkołach wyższych oraz propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz jakości wykształcenia całego społeczeństwa. W swych działaniach Fundacja kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym. Celem prowadzonych przez Fundację projektów edukacyjnych jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzone inicjatywy młodzi zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Fundacja prowadzi także Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81. Więcej: http://www.fundacja.edu.pl/

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany