Together Magazyn » Ekologia » EDF Wybrzeże – elektrociepłownie przyjazne środowisku Trójmiasta

EDF Wybrzeże – elektrociepłownie przyjazne środowisku Trójmiasta

Krajobraz przemysłowy z wyróżnikami w formie kominów… Taki pejzaż może się kojarzyć z zatruwaniem, jak również z postępującą degradacją środowiska naturalnego. Na szczęście, program ochrony środowiska w ostatnich latach przyczynił się do gruntownej modyfikacji wielu zakładów przemysłowych. Dzięki temu symbol trującego komina staje się reliktem przeszłości.
W Trójmieście wysokie kominy elektrociepłowni należą do Grupy EDF Wybrzeże – największego producenta ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu i trzeciego największego w Polsce wytwórcy energii elektrycznej produkowanej w pełnym skojarzeniu z ciepłem. Grupa obsługuje około 400 tys. podmiotów na obszarze aglomeracji Trójmiasta. Czy jej działalność stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska? Wręcz przeciwnie! Przykład działalności elektrociepłowni Grupy EDF Wybrzeże jest modelowy, jeśli chodzi o inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego, a zwłaszcza atmosfery. Jest to oś długofalowej strategii stosowanej przez wszystkie spółki tej grupy.

Warto nadmienić, że Grupa EDF już od lat należy w Polsce do liderów spalania biomasy, dzięki której produkuje się energię zieloną. Tylko w 2012 roku wytworzono z niej 1,63 TWh, spalając ponad 1200 tys. ton tego surowca. Stosując tak przemyślane i odpowiedzialne działania, możliwe było uzyskanie redukcji emisji dwutlenku węgla o 1,65 mln ton. A to tylko jeden z przykładów dbałości o ochronę środowiska.

W sobotę 30 maja mieszkańcy Trójmiasta mogli osobiście się przekonać, jak działa gdyńska elektrociepłownia przy ulicy Puckiej 118. Zorganizowano wówczas Dzień Otwarty dla dorosłych i dla dzieci. Każdy zainteresowany mógł zadać pytanie specjalistom i dowiedzieć się, w jaki sposób, w warunkach przyjaznych dla środowiska, powstają prąd i ciepło dla Trójmiasta i Rumi. Impreza cieszyła się sporym powodzeniem i chyba nikt spośród jej uczestników nie miał wątpliwości co do faktu, że osiągnięto ogromny postęp w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych.

Spośród licznych inwestycji Grupy EDF na szczególną uwagę zasługują systemy oczyszczania spalin metodą mokrą. Był to kosztowny wariant, który łącznie pochłonął około 700 mln zł, ale bardzo efektywny. Produktem ubocznym całego procesu jest gips syntetyczny – co warto podkreślić, produkt całkowicie bezpieczny dla środowiska, który nie ulega rozkładowi, biodegradacji ani biokumulacji. Dzięki zaawansowanemu procesowi odsiarczania spalin przemysłowych powstaje zatem materiał, który może mieć wielorakie zastosowanie, między innymi w budowlanych wyrobach gipsowych, wyprawach tynkarskich do nakładania ręcznego i maszynowego oraz masach szpachlowych i klejach gipsowych.

Podsumowując, mieszkańcy Trójmiasta mogą ze spokojem patrzeć na nowoczesny pejzaż aglomeracji, w którym wyróżniają się kominy Grupy EDF Wybrzeże – zarówno te znane sprzed lat, jak i nowe, jak choćby gdyński komin. Wszystkie instalacje spełniają wysokie wymagania dotyczące norm środowiskowych. Dzięki poczynionym inwestycjom, możemy mieć gwarancję bezpiecznej przyszłości w zakresie ochrony atmosfery na Pomorzu.

Oceń