Together Magazyn » Aktualności » Dzień Otwarty GUMed

Dzień Otwarty GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny po raz kolejny zorganizuje Dzień Otwarty, który w sposób szczególny adresowany jest do przyszłych kandydatów oraz osób zainteresowanych działalnością GUMed. Impreza odbędzie się 6 kwietnia br. w godz. 9-14 na trzech Wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Krótkim wykładom dotyczącym m.in. oferty dydaktycznej i warunków rekrutacji, życia studenckiego czy współpracy międzynarodowej GUMed towarzyszyć będą m.in. warsztaty z technik wydajnego uczenia się. Ich celem jest nauczenie uczestników sposobów na maksymalne zwiększenie wydajności czasu przeznaczonego na naukę. Podczas warsztatów zostaną omówione teoretyczne wiadomości z zakresu psychologii poznawczej dotyczące działania ludzkiej pamięci. Ponadto uczestnicy nauczą się praktycznych sposobów na poprawę zapamiętywania i przypominanie sobie informacji.

W holu Collegium Biomedicum (Gdańsk, ul. Dębinki 1) odbędą się pokazy na 27 stoiskach. Członkowie SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego przybliżą pracę pielęgniarki ratunkowej. Przeprowadzą naukę bandażowania, pokaz wkłuć domięśniowych i dożylnych na fantomach. Studenci z Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii zaprezentują anatomię serca na modelu oraz przeprowadzą pokaz echa serca przy użyciu aparatu Vscan. Przedstawiciele Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej nauczą podstawowych technik szycia chirurgicznego, a członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzą na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Studenci z Koła Naukowego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pokażą materiały zespalające stosowane w ortopedii, techniki zakładania unieruchomienia gipsowego i przeprowadzą pokaz szycia chirurgicznego skóry i ścięgien.

Chętni będą mogli zwiedzić Zakład Embriologii, Zakład Anatomii, Zakład Chemii Medycznej oraz Zakład Fizyki i Biofizyki. Zaplanowano również wizytę w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zwiedzający będą mieli okazję przejść taką samą trasę, jak pacjent – od Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) przez salę bronchoskopową do wizyty w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej.

Na Wydziale Farmaceutycznym zostaną przeprowadzone dwa wykłady – Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwent oraz Działaj aktywnie na studiach – PTSF przybliżający aktywność Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Zainteresowani będą oprowadzani po Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Katedrze i Zakładzie Bromatologii, Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki, Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. Podczas oprowadzania uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w krótkich warsztatach, prezentacjach i doświadczeniach.

Koordynatorem Dnia Otwartego jest Katarzyna Sempołowicz-Lipska z Sekcji Informacji i Promocji GUMed, tel. (58) 349 11 63, e-mail katarzyna.sempolowicz-lipska@gumed.edu.pl.

Więcej informacji można znaleźć na www.dniotwarte.gumed.edu.pl

Oceń