Together Magazyn » Aktualności » Dzień Otwarty GUMed

Dzień Otwarty GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny przeżył wczoraj prawdziwe oblężenie. Tłumy młodzieży od wczesnych godzin porannych gromadziły się w Collegium Biomedicum GUMed, gdzie odbywał się Dzień Otwarty. Impreza w sposób szczególny adresowana była do przyszłych kandydatów, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów. Swoją ofertę prezentowali przedstawiciele trzech Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Krótkim wykładom dotyczącym m.in. oferty dydaktycznej i warunków rekrutacji, życia studenckiego czy współpracy międzynarodowej GUMed towarzyszyły m.in. warsztaty z technik wydajnego uczenia się. Ich celem było nauczenie uczestników sposobów na maksymalne zwiększenie wydajności czasu przeznaczonego na naukę. Podczas warsztatów zostały omówione teoretyczne wiadomości z zakresu psychologii poznawczej dotyczące działania ludzkiej pamięci. Ponadto uczestnicy mogli nauczyć się praktycznych sposobów na poprawę zapamiętywania i przypominanie sobie informacji.

W holu Collegium Biomedicum (Gdańsk, ul. Dębinki 1) odbyły się pokazy na 27 stoiskach. Członkowie SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego przybliżyli pracę pielęgniarki ratunkowej. Przeprowadzili naukę bandażowania, pokaz wkłuć domięśniowych i dożylnych na fantomach. Studenci z Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii zaprezentowali anatomię serca na modelu oraz przeprowadzili pokaz echa serca przy użyciu aparatu Vscan. Przedstawiciele Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej nauczyli podstawowych technik szycia chirurgicznego, a członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzili na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Studenci z Koła Naukowego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pokazali materiały zespalające stosowane w ortopedii, techniki zakładania unieruchomienia gipsowego i przeprowadzili pokaz szycia chirurgicznego skóry i ścięgien.

Ponadto chętni mogli zwiedzić Zakład Embriologii, Zakład Anatomii, Zakład Chemii Medycznej oraz Zakład Fizyki i Biofizyki. Zorganizowano również wizytę w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zwiedzający mieli okazję przejść taką samą trasę, jak pacjent – od Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) przez salę bronchoskopową do wizyty w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej.

Na Wydziale Farmaceutycznym przeprowadzono dwa wykłady – Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwent oraz Działaj aktywnie na studiach – PTSF przybliżający aktywność Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Zainteresowani zwiedzili Katedrę i Zakład Farmacji Stosowanej, Katedrę i Zakład Chemii Organicznej, Katedrę i Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedrę i Zakład Bromatologii, Katedrę Biofarmacji i Farmakodynamiki, Katedrę i Zakład Toksykologii, Katedrę i Zakład Chemii Fizycznej, Katedrę i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Katedrę i Zakład Chemii Farmaceutycznej. Podczas oprowadzania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w krótkich warsztatach, prezentacjach i doświadczeniach.

Oceń