Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi albo zmniejszy świadczenie. Co ważne dotyczy to jedynie zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, takich jak umowa o pracę.

Od 1 grudnia 2019 r. do końca lutego 2020 r. świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do 3452,20 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6411,10 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie może to być więcej niż kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota ta wynosi obecnie  599,04 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 449,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 509,22 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe dochody przekroczą kwotę 6411,10 zł to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Nieco inaczej wygląda kwestia rent socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu o 3452,20 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek stanowią ci, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1100 zł. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie – bez dopłaty.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest  ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Każdy kto już przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę wie, że będzie mieć dodatkowe zarobki może zaznaczyć to we wniosku. Ci, którzy już dostają świadczenie powinni jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy i wysokości przychodu. Mogą skorzystać z formularza ZUS EROP.

Co roku – do końca lutego – dorabiający muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na jego podstawie ZUS ustali, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości. Przed tym rozliczeniem ZUS ustali czy korzystniejsze jest rozliczenie roczne czy miesięczne; a także czy opłaca się zrobić dobrowolną wpłatę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Dorabiasz do świadczenia? O tym musisz pamiętać.
5 (100%) 3 votes

Polacane:

O Autorze

Mat. Redakcyjne

Magazyn Together - Rodzinna strona Trójmiasta

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany