Together Magazyn » Promowane » Czym jest praca zdalna? Plusy i minusy tego rodzaju zatrudnienia.

Czym jest praca zdalna? Plusy i minusy tego rodzaju zatrudnienia.

Pracą zdalną możemy opisać wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą firmy. Bardzo często jest to np. mieszkanie pracownika. Taki rodzaj zatrudnienia ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Praca zdalna nie jest przystosowana dla każdego zawodu. Należy pamiętać, że jest to specyficzny rodzaj wykonywanej pracy i nie każdy pracownik się w nim odnajdzie. Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej? Sprawdź czy umiałbyś pracować w taki sposób?

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna nazywana jest przez wielu również telepracą lub e-pracą, dlatego że pracownik wykorzystuje w niej do wykonywania swoich obowiązków nowoczesne technologie. Natomiast rezultaty swojej pracy przesyła pracodawcy przez internet. Kontaktuje się z nim głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej i internetowych komunikatorów.

Praca zdalna – kto może z niej korzystać?

Praca zdalna sprawdza się w przypadku pracowników, którzy najczęściej analizują i przetwarzają informacje. Ich praca nie wymaga kontaktu fizycznego z pracodawcą i współpracownikami. Nie jest jednak akceptowana w każdej branży. Wykorzystywana jest  natomiast głównie dla przedstawicieli, tzw. wolnych zawodów – grafików, rysowników, copywriterów, redaktorów, lektorów czy tłumaczy. Ten rodzaj pracy coraz częściej wykorzystują młodzi rodzice, którzy bez problemu mogą pogodzić trud wychowywania dziecka ze swoimi zobowiązaniami wobec pracodawcy. Często kwestią dyskusyjną w tego odmianie pracy staje się dostęp do sieci. Dobry internet do biura i domu – wybrać stacjonarny czy mobilny? To pytanie zadaje sobie coraz częściej więcej pracowników. Wszystko zależy tak naprawdę jednak od wykonywanych przez nas obowiązków. Przy wyborze dostawcy sieci zwróćmy uwagę na to jaka prędkość internetu jest dla nas niezbędna do wykonywania swoich zadań.

Rodzaje pracy zdalnej

Istnieją dwie odmiany tego rodzaju pracy. Może mieć charakter regularny albo doraźny. O drugim przypadku mówimy gdy mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. np. pracownik musi być w danym dniu w domu, bo czeka na hydraulika, w następstwie czego pracodawca pozwala mu wykonywać swoje obowiązki zdalnie tj. pracując z domu. Co istotne istnieje również klasyfikacja, określająca ile czasu pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, zgodnie z nią taki typ wykonywania obowiązków możemy podzielić na pracę:  

  • naprzemienną – pracownik kilka dni pracuje w domu, pozostałą część godzin pracy w biurze,
  • uzupełniająca –  pracownik pracuje standarodowo w biurze, w nadzwyczajnych sytuacjach możliwa jest praca zdalna,

Korzyści pracy zdalniej dla pracodawcy

Zatudnienie zdalnego pracownika jest często jedyną okazją na pozyskanie specjalistów, którzy mieszkają daleko od głównej siedziby firmy. Co więcej, pracownik pracujący tylko w tym trybie w skali roku stanowi istotne ograniczenie kosztów. Pracodawca nie musi organizować mu miejsca pracy w firmie oraz zapewniać niezbędnego do pracy sprzętu.

Współpraca z wieloma specjalistami, z różnych części świata jest dla firmy coraz częściej kluczowym prestiżem w branży. Wiedza takiego pracownika może wnieść wartości dodane, dzięki którym firma zaskakująco szybko może się rozwinąć.

Korzyści z pracy zdalnej dla pracowników

Największą zaletą wymienianą przez pracowników zdalnych jest wygoda i większe poczucie komfortu. Mogą pracować gdzie chcą, nawet w domu. Oszczędzają tym samym czas na dojazd do pracy, nie stoją w korkach. Oszczędności dotyczą również także jedzenia na mieście w czasie przerw obiadowych.

Praca zdalna może iść w parze z większym wynagrodzeniem. Skoro pracodawca oszczędza na organizacji miejsca pracy i sprzęcie dla pracownika, może przeznaczyć więcej środków na jego pensję. Jednak nie jest to regułą, wielu pracowników zdalnych skarży się, że czują się jak pracownicy drugiej kategorii, słabiej opłacani i pomijani w awansach.

Praca zdalna – minusy dla pracodawcy

Najważniejszym problemem jest kwestia zaufania. Pracodawca nie ma pełnej kontroli nad pracownikiem zdalnym, nie może w 100 % sprawdzić, czym zajmuje się pracownik w domu.

Praca w biurze to nie tylko wykonywanie zadań. Dla rozwoju przedsiębiorstwa ważna jest atmosfera, relacje międzyludzkie – wszystkie te elementy tworzą kulturę organizacyjną. Integracja zespołu sprawia, że liczy się wspólne dobro, rozwój firmy, a nie tylko indywidualny rozwój i osobiste cele zawodowe. Pracodawca często chcąc zapewnić lepsze warunki pracy zastanawia się nad wyborem jak najszybszego internetu dla swoich pracowników. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dobry internet dla firmy – jaki wybrać?  

Praca zdalna – minusy, które ponosi pracownik

Praca zdalna wymaga od pracownika bardzo dużej samodyscypliny. To on sam musi ustalić swój grafik i pilnować wszystkich terminów. Higiena pracy a przede wszystkim oddzielenie życia prywatnego od pracy może być trudniejsze, jeśli dom staje się jednoczneśnie miejscem pracy. Praca w domu to brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, co może ograniczyć rozwój zawodowy. Nie poprawiamy tym samym swojej pozycji wśród współpracowników.  Praca zdalna nie daje możliwości nawiązania kontaktów interpersonalnych, koleżeńskich. Kontakty bezpośrednie ze współpracownikami bardzo często sprzyjają polepszeniu stosunków w załatwianiu spraw zawodowych.

Jeżeli praca zdalna opiera się na wykonywaniu zadań lub zleceń, trudność może sprawiać płynność finansowa, nieregularne zamówienia czy niemożność przewidzenia miesięcznych dochodów. Uzyskanie kredytu czy sprzedaż ratalna często może być w tym przypadku problematyczna.

Oceń