Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Na czym polega przeszczep szpiku? Poznaj tę metodę!

Na czym polega przeszczep szpiku? Poznaj tę metodę!

Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku to metoda, która pomaga w leczeniu chorób nowotworowych m.in. białaczki. Dowiedz się więcej na jej temat i pomagaj!

Przeszczep szpiku – poznaj lepiej tę metodę
Na czym polega i w jaki sposób może pomóc? Jednym z rodzajów transplantacji (leczenie białaczki przeszczep) jest sposób alogeniczny, w którym komórki krwiotwórcze pobierane są od dawcy (spokrewnionego lub niespokrewnionego), a następnie podane choremu. Innym rodzajem jest autotransplantacja, która polega na podawaniu choremu jego własnych komórek (przed tym stosuje się skondensowane i intensywne leczenie przeciwnowotworowe). W tym przypadku komórki krwiotwórcze pomagają w normowaniu składu krwi oraz odbudowie szpiku kostnego. Przeszczepienie szpiku to złożona metoda, jej następstwem jest często miesięczny pobyt w szpitalu. Więcej informacji na temat nowotworów krwi oraz jak zostać dawcą komórek macierzystych znajdziesz na https://www.dkms.pl/pl.


Przeszczepienie szpiku – dawca spokrewniony niespokrewniony (etapy)

Proces transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku (przeszczep szpiku) zaczyna się od wstępnej kwalifikacji. Następnie chory przechodzi dogłębne badania, których celem jest ocena wydolności, oraz wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań. Gdy badania wykażą, że chory kwalifikuje się do przeszczepu, następuje etap poszukiwań ewentualnego dawcy szpiku kostnego (jak najwyższy stopień zgodności tkankowej HLA). Zazwyczaj zaczyna się od rodzeństwa, ale tylko 25% pacjentów może liczyć na zgodność HLA. Ponadto istnieją jeszcze m.in. przeciwwskazania medyczne, które również wykluczają przeszczep szpiku od rodziny. W takim przypadku zaczynają się poszukiwania dawcy niespokrewnionego.  Dawcą szpiku może zostać prawie każdy zdrowy człowiek. Jeśli chciałbyś pomóc wystarczy, że zarejestrujesz się w rejestrze dawców szpiku. Oczywiście są przeciwwskazania takie jak niektóre choroby przewlekłe, zakaźne, genetyczne, czy zbyt podeszły wiek. Jeśli zakwalifikujesz się do rejestru zabieg może być wykonany niemal natychmiast. Zanim chory przejdzie przeszczep, przechodzi jeszcze etap kondycjonowania (często agresywna chemioterapia). Po tym następuje przeszczepienie szpiku, ostatnim etapem jest oczekiwanie na przyjęcie.

Oceń