Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty i kiedy się je stosuje?
figura Temidy z wagą i opaską na oczach

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty i kiedy się je stosuje?

W dynamicznym świecie gospodarczym, gdzie transakcje i umowy są na porządku dziennym, niestety nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. Często zdarza się, że jedna ze stron nie dotrzymuje umownych zobowiązań płatniczych, co może prowadzić do poważnych sporów finansowych. W takich sytuacjach warto sięgnąć po narzędzie, które może znacząco przyspieszyć i ułatwić proces rozwiązywania takich problemów – mowa tutaj o przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to formalny dokument wystawiony przez wierzyciela, który ma na celu domaganie się spełnienia zobowiązań płatniczych przez dłużnika. Jest to pierwszy krok podejmowany przed ewentualnym skierowaniem sprawy do sądu. W przedsądowym wezwaniu do zapłaty wierzyciel określa w sposób szczegółowy kwotę zadłużenia oraz podstawy prawne, na których opiera swoje roszczenia. Właściwie przygotowane wezwanie zawiera również określony termin, w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązania. Oczywiście stosujemy to głównie, gdy strony podjęły próbę mediacji, ale niestety to nie wystarczyło i trzeba wykorzystać wezwanie do zapłaty.

Musimy w nim uwzględnić dane wierzyciela i informacje o nakazie uregulowania należności + informację o terminie zapłaty od momentu otrzymania niniejszego wezwania. Jeśli wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty nie uda nam się otrzymać zapłaty, to przechodzi się do ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.

Kiedy wykorzystujemy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem odbioru

W razie, gdy nie wiemy kiedy wykorzystać przedsądowe wezwanie do zapłaty, to poniżej podajemy kilka przykładów, może któryś akurat pasuje do Waszej aktualnej sytuacji.

  1. Niezapłacone faktury i umowy handlowe: Jeśli jesteś przedsiębiorcą i klient nie uregulował faktury lub nie wypełnił umowy handlowej, przedsądowe wezwanie do zapłaty może pomóc w szybkim odzyskaniu należności.
  2. Zwłoka w płatnościach: Jeśli dłużnik opóźnia płatności bez uzasadnionej przyczyny, wezwanie do zapłaty może skłonić go do szybszego działania.
  3. Nieuzasadniona odmowa płatności: Jeśli dłużnik nie ma podstaw do odmowy płatności, a mimo to nie dokonuje zapłaty, wezwanie do zapłaty może pomóc w skłonieniu go do współpracy.
  4. Ratyfikacja umowy: Jeśli strony zawarły umowę, a jedna ze stron nie dotrzymuje swoich zobowiązań, przedsądowe wezwanie do zapłaty może przyspieszyć proces wyprowadzenia sprawy na właściwe tory.
  5. Niezapłacone czynsze lub opłaty: W przypadku wynajmowania nieruchomości lub świadczenia usług, wezwanie do zapłaty może pomóc w egzekwowaniu zapłaty za wynajem lub usługi.

Nie otrzymaliśmy zapłaty – skierowanie sprawy na drogę sądową

W momencie, gdy ani zwykłe ani ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty nie przekonują dłużnika do zapłaty, to kieruje się sprawę na drogę sądową.

W tym wypadku najlepiej jest poradzić się naszego prawnika co do czynności, ale to co warto przygotować sobie przed zasięgnięciem porady to:

Przygotowanie dokumentacji: Zbierz wszelkie dowody, które potwierdzają wasze roszczenie, takie jak umowy, faktury, korespondencja z klientem czy kontrahentem, potwierdzenia dostawy itp. Im więcej solidnych dowodów, tym lepiej.

Rozważenie mediacji lub arbitrażu: W niektórych przypadkach, zamiast od razu skierowywać sprawę do sądu, można rozważyć mediację lub arbitraż. To alternatywne metody rozwiązywania sporów, które mogą pomóc uniknąć długotrwałego procesu sądowego. 

Wniosek do sądu: Prawnicy przygotowują wniosek do sądu, w którym przedstawiają sprawę oraz dowody. Wniosek ten jest składany w sądzie właściwym dla danego rodzaju sprawy i jurysdykcji.

5/5 – (4 głosów)