Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Czym jest Event Marketing w strategii firmy?
Obrazs

Czym jest Event Marketing w strategii firmy?

Event marketing to zdecydowanie dużo więcej niż sama organizacja imprez. To forma promocji marki lub idei za pomocą różnego typu wydarzeń, które zapewniają bezpośredni kontakt z odbiorcą. Dzięki temu event marketing jest jedną z najskuteczniejszych form promocji i jednocześnie ważnym elementem całej strategii marketingowej dotyczącej konkretnej firmy czy produktu.

Dobry i skuteczny event jest przede wszystkim wydarzeniem niecodziennym i zaplanowanym. Powinien wywoływać u uczestników konkretne emocje, wrażenia oraz reakcje, takie jak np. zwiększenie lojalności wobec marki czy decyzje zakupowe. Aby tak się stało, planowanie eventu powinno zacząć się od określenia celu. Czego aktualnie potrzebuje twoja firma?

Co należy poprawić lub zmienić? Jaki produkt wypromować? Jaką ideę zaimplementować wśród klientów lub pracowników? Odpowiedź na te pytania znajdziemy w strategii marketingowej firmy. Event powinien być realizacją głównych założeń. Jak jednak sprawdzić, czy odniesie zamierzony skutek?

Jak określić cel w event marketingu?

Z pewnością słyszałeś o analizie SMART stosowanej podczas formułowania celów w różnych dziedzinach. Doskonale sprawdza się ona również w event marketing. Aby określi, czy twój event wpisze się w strategię marketingową i będzie skuteczny, najpierw zastanów się, czy obrany przez ciebie cel spełnia pierwszy warunek w koncepcji SMART, czyli jest konkretny (od ang. specific). Na przykład zwiększenie świadomości na temat produktu to cel zbyt ogólny, ale już dotarcie z produktem do rodziców z dziećmi stanowi konkret.

Kolejne kryterium oceny to „M” jak mierzalność celu (ang. measurable). Jeśli nie będziesz w stanie zmierzyć celu, nie dowiesz się, czy go osiągnąłeś – to oczywiste. Dobór odpowiednich wskaźników efektywności pomoże ci np. określić stopień usprawnienia sprzedaży.

Jeśli twój cel jest osiągalny, to znaczy, że spełnia następny warunek analizy SMART, czyli „A” jak attainable. Organizacja eventu dla nie ma sensu, jeśli cel jest zbyt ambitny i z góry wiadomo, że nie możemy go zrealizować, choć w pewnym stopniu. Podobnie jest jego ważnością dla całej koncepcji marketingowej firmy, czyli „R” jak relevant. Na koniec określ, w jakim czasie („T” jak time bounded) zmierzysz, czy założone cele zostały osiągnięte.

Jakie cele może mieć strategia event marketingowa?

To zależy oczywiście od wyobraźni zespołu marketingowego oraz aktualnych potrzeb firmy. Najpopularniejsze cele, które można realizować dzięki eventom to:

• Wzrost sprzedaży – konferencje i inne wydarzenia sprawdzają się jako generatory leadów, dlatego jednym z celów eventu może być dotarcie do określonej liczby klientów.

• Wzrost świadomości marki – podczas odpowiednio zaplanowanego eventu czy serii eventów możesz dotrzeć do dużej liczby odbiorców. Co więcej, świadomość marki, budujesz nie tylko dzięki tym, którym spodobała się twoja oferta czy produkt.

• Employer barnading – czyli budowanie marki dobrego pracodawcy, zarówno wśród obecnych pracowników, jak i tych potencjalnych, którzy być może zwiążą się z twoją firmą w przyszłości.

Oceń