Wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą i nagle napada nas grupa mężczyzn. Z niewiadomych przyczyn bije, kopie i na dodatek ma z tego ubaw. Co więcej, ostatecznie okazuje się, że sprawcy nie mają nawet 18 lat.

To niestety nierzadki w ostatnich latach scenariusz z ulic UK, tym bardziej w obliczu coraz większej bezkarności nieletnich. Cudzoziemiec to zawsze dobra ofiara, łatwo w nim ulokować całe zło świata i tylko w nim, a nie gdzieś bliżej siebie widzieć wrogość. Z badań  Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow wynika, że trzy czwarte imigrantów w Wielkiej Brytanii doświadcza aktów rasizmu i ksenofobii. Najwięcej ofiar pochodzi z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Co z tym światem?

Nietrudno o pytania o bezpieczeństwo nasze czy osób bliskich zamieszkujących, czy podróżujących do UK. Również to właśnie zjawisko nasuwa temat zadośćuczynienia dla ofiar takich napaści. Criminal Injuries Compensation Authority to fundusz rządowy, który zapewnia odszkodowanie osobom, które doznały urazu fizycznego lub psychicznego w wyniku pobicia w UK.

W związku z tym każda ofiara pobicia, gwałtu, podpalenia, napaści, celowego zatrucia, czy porwania, które wywołało fizyczne obrażenia, może domagać się odszkodowania. Ważna informacja tu jest, że odszkodowanie za pobicie w UK nie przysługuje osobie, której obrażenia zaistniały w efekcie uczestnictwa w bójce lub zamieszkach oraz, gdy stanowiły efekt prowokacji poszkodowanego.

Posiadanie przeszłości kryminalnej, którą CICA niewątpliwie zbada, znacznie zmniejsza szansę uzyskania odszkodowania. O odszkodowanie za pobicie w UK mogą wystąpić osoby, które w efekcie napaści doznały psychologicznego urazu, wykorzystania fizycznego lub seksualnego, utraty dochodów w związku z niemożnością podjęcia pracy w wyniku przestępstwa. Można ubiegać się również o zwrot kosztów, jakie ponosimy w związku z przestępstwem. W przypadku śmierci ofiary jej rodzinie przysługują roszczenia związane z odszkodowaniem.

Jak postępować?

Roszczenie można złożyć przez internet i wtedy CICA  wszczyna postępowanie w naszej sprawie. Nie trzeba w tym celu angażować prawnika, jednak wiele osób decyduje się na taką współpracę ze względu na fakt, że fundusz potrzebuje bardzo dużej ilości informacji. CICA wypłaca ofiarom odszkodowanie wówczas, gdy nie można go uzyskać z żadnego innego źródła.

Bywa, że fundusz w wyniku analizy sprawy przekieruje osobę poszkodowaną w inne miejsce, z którego mogą otrzymać rekompensatę. W swoim postępowaniu ofiara musi przede wszystkim pamiętać, że sprawę napaści należy zgłosić na policję i to w ciągu 24 godzin. Brak spełnienia tego warunku skutkuje obniżeniem albo i odmową odszkodowania.

Samo postępowanie można rozpocząć najpóźniej 2 lata od zdarzenia. Poza zgłoszeniem na policję należy też udać się do szpitala lub lekarza rodzinnego w celu określenia aktualnego stanu zdrowia. To w następstwie będzie stanowiło podstawę do obliczenia i wypłaty odszkodowania.

Ważnym faktem dla poszkodowanych jest, że odszkodowanie za pobicie w UK można otrzymać, nawet gdy sprawca zdarzenia nie został ujęty. Jednak w sytuacjach, gdy żaden inny podmiot nie wypłaci odszkodowania, na wypłatę z CICA mogą liczyć jedynie obywatele Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz osoby na stałe mieszkające w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na stronie https://insito-odszkodowania.uk/odszkodowanie-za-pobicie/

Czy można w UK uzyskać odszkodowanie za pobicie?
Oceń ten post

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany