Together Magazyn » Aktualności » Czasami pomagając – szkodzimy. Pomagajmy zatem mądrze

Czasami pomagając – szkodzimy. Pomagajmy zatem mądrze

 

Zbliżają się Święta. To czas, kiedy chcemy pomagać, jesteśmy hojni, chcemy zbliżyć się do osób potrzebujących. Jako osoby pracujące na rzecz potrzebujących, jesteśmy wzruszeni i cieszymy się za każdym razem, kiedy ludzie zwracają uwagę na problemy społeczne.

Jesteśmy wdzięczni, cieszymy się, bo pomoc ta ułatwia życie, uzupełnia podstawowe zasoby i umożliwia realizację działań, które nie byłyby możliwe bez wsparcia. Niejednokrotnie jednak pomoc do nas kierowana nie jest sprzężona z naszymi potrzebami. Podstawowym powodem tego jest brak komunikacji pomiędzy darczyńcami, a odbiorcami. Skutkuje to generowaniem dodatkowych kosztów, utratą czasu i energii. Przykładem może być następująca sytuacja:

Organizacja ogłasza, że zbiera pieniądze na adaptację placu zabaw dla dzieci. Zamieszcza taką informację w mediach, dołączając gotowy projekt i wycenę. W odzewie otrzymuje dary – używane zabawki, które na takim placu zabaw mogłyby się znaleźć. Część tych zabawek jest niesprawna, mocno zużyta, nie posiada odpowiednich atestów i zabezpieczeń. Są to więc rzeczy, o które nie prosiliśmy i na które nie mieliśmy zapotrzebowania w danym czasie. Sytuacja skutkuje poświęcaniem czasu przez pracowników organizacji na przyjmowanie darów, segregowanie, sprawdzanie sprawności, wyrzucanie tych, które się nie przydadzą. Po pewnym czasie przestrzeń – budynek/ budynki organizacji są wypełnione zabawkami, a część z nich jest oddawana innym organizacjom. Koszt generowany przy tej okazji to koszt wywozu śmieci i pracy pracowników oraz koszt paliwa – rozwożenie niepotrzebnych zabawek do innych miejsc. Przy próbie odmowy przyjmowania darów organizacja spotyka się z negatywną reakcją ze strony darczyńców. Rozwiązaniem tego problemu jest:

MĄDRE POMAGANIE

Jako praktycy radzimy, jak to zrobić:

 1. Zapytaj osobę/ organizację, której chcesz pomóc, czy i jakiej pomocy potrzebuje.
 2. Odpowiadaj na rzeczywiste potrzeby – rozmawiaj, bądź w kontakcie – zadzwoń, napisz
  e-mail.
 3. Gdy chcesz ofiarować pomoc rzeczową – pamiętaj by były to rzeczy sprawne, czyste,
  a w przypadku jedzenia z datą przydatności do spożycia.
 4. Gdy chcesz ogłosić akcję społeczną dotyczącą danej osoby/ podmiotu – zapytaj czy możesz
  i w jakim zakresie – akcje społeczne mają wielką moc i zasięg, zbyt duża intensywność
  i niedostosowanie do potrzeb może okazać się obciążeniem, zamiast pomocą i narazić na niepotrzebne koszty.
 5. Bądź wyrozumiała/ y – jeżeli Twój pomysł nie spotka się z zainteresowaniem, pamiętaj,
  że tylko dlatego, bo prawdopodobnie nie odpowiada na rzeczywiste potrzeby. Doceń odmowę – ponieważ to oznacza szacunek do Twojej osoby, energii i czasu.
 6. Bądź uważny na osoby leżące/ siedzące „na ulicy” – Twoja pomoc może zmienić i uratować Im życie.
 7. Zapytaj ludzi proszących Cię o pieniądze, co potrzebują za te pieniądze kupić i wręcz im pomoc rzeczową zamiast pieniędzy – dając gotówkę możesz przyczynić się do zakupu produktów (np. alkohol, narkotyki), które jeszcze bardziej pogrążą potrzebującego.
 8. Zorientuj się, gdzie w Twoim miejscu zamieszkania są miejsca, które pomagają i wskazuj je, proponuj osobom, które danej pomocy potrzebują – MOPRy, GOPRy, placówki dla bezdomnych, uzależnionych, punkty pomocy rzeczowej (np. jedzenie, ubranie), kościoły itp.
 9. Bądź odpowiedzialnym wolontariuszem – jeżeli Twoja pomoc ma polegać na nawiązywaniu relacji z osobą potrzebującą, przemyśl dokładnie swoje możliwości – osoba potrzebująca, która otwiera się na pomoc i wchodzi w relacje, cierpi, gdy te relacje są gwałtownie zerwane.
 10. Zastanów się dlaczego pomagasz – czy robisz to dla osoby potrzebującej, czy dla siebie
  – to zmienia perspektywę pomocy.

 

Zespół Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR-MARKOT w Gdańsku

Oceń