Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji na studia?

Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji na studia?

Rekrutacja na studia jest dla wielu przyszłych studentów niemal tak samo stresująca jak przygotowywanie się do egzaminu maturalnego. Proces rekrutacji nie dla wszystkich jest jasny, nie zawsze wiadomo też od razu, jakie wymagania stawiane są kandydatowi na studia. Co najczęściej jest brane pod uwagę?

Kryteria rekrutacji na studia: wiele zależy od uczelni, ale podstawowe kryteria są takie same

Każda osoba chcąca rozpocząć studia powinna pamiętać, że uczelnie ustalają własne kryteria rekrutacji na studia. To z kolei oznacza, że zawsze należy dokładnie sprawdzić, czego od kandydatów wymaga szkoła wyższa, do której aplikują. Warto to zrobić odpowiednio wcześniej – na przykład po to by wiedzieć, jakie przedmioty maturalne należy zdać by móc dostać się na wymarzone studia.

Należy też pamiętać, że mimo że kryteria rekrutacji na studia różnią się w zależności od uczelni, to wszystkie szkoły wyższe wymagają świadectwa dojrzałości. Oprócz tego w toku rekrutacji na studia kandydaci muszą składać odpowiednie dokumenty.

Jak wygląda rekrutacja na studia w praktyce?

Niezależnie od kryteriów naboru na konkretne kierunki, student musi najpierw zarejestrować się
w specjalnym systemie rekrutacyjnym lub wypełnić odpowiedni formularz oraz wybrać kierunek, na który chce aplikować. Następnie należy wypełnić odpowiednie dokumenty i oświadczenia.

Część uczelni doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że rekrutacja na studia wiąże się dla wielu absolwentów szkoły średniej z ogromnym stresem. Z tego względu wspierają kandydatów w całym procesie. Tak robi m.in. Wyższa Szkoła Bankowa – system generuje specjalne przypomnienia i na bieżąco informuje o upływających terminach. O tym, jak dokładnie przebiega proces rekrutacji na studia na tę uczelnię można przeczytać na stronie https://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji.

W niektórych przypadkach warto zresztą pospieszyć się z dokonaniem niezbędnych formalności, bo
o przyjęciu na studia może decydować poprawność dokonanego zgłoszenia oraz kolejność ich składania.

Jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji na uczelnię?

Kandydaci na studia I stopnia, by móc zostać przyjęci na uczelnię, muszą również dostarczyć określone dokumenty. Zazwyczaj chodzi o:

– podanie o przyjęcie na studia,

– umowę edukacyjną zawieraną między przyszłym studentem a uczelnią,

– kserokopię świadectwa dojrzałości,

– określoną liczbę kolorowych zdjęć w odpowiednich wymiarach,

– dowód wniesienia opłaty wpisowej,

– ślubowanie.

Kandydaci na studia II stopnia muszą natomiast dostarczyć – zamiast świadectwa dojrzałości – dyplom ukończenia studiów.

Uczelnie mogą również wymagać dodatkowych dokumentów, dlatego studenci powinni dokładnie sprawdzić w systemie, czego wymaga szkoła wyższa do której aplikują. To samo dotyczy terminów.

Potrzebne dokumenty najczęściej można dostarczyć albo osobiście albo za pośrednictwem poczty. Kandydaci na studia najczęściej mają na to kilka do kilkunastu dni od zapisania się  na studia. Należy jednak pamiętać, że często uczelnie rozpoczynają proces rekrutacyjny jeszcze przed terminem matur i obroną prac dyplomowych na studiach I stopnia. Uczniowie i studenci zainteresowani nauką na takiej uczelni powinni wtedy jak najszybciej wypełnić odpowiedni formularz internetowy, wstępnie rezerwując tym samym miejsce na wymarzonym kierunku. Warto zresztą pamiętać, że udział w rekrutacji na studia na samym początku jej trwania może uprawniać przyszłego studenta do skorzystania z atrakcyjnych rabatów i zniżek. Niektóre uczelnie oferują m.in. niższe czesne przez określony czas. Z tego względu osoby, które są zdecydowane na naukę na konkretnym kierunku, nie powinny zwlekać z udziałem w rekrutacji.    

Oceń