Together Magazyn » Aktualności » A więc to autyzm – i co dalej?

A więc to autyzm – i co dalej?

W życiu dziecka z autyzmem można wyróżnić dwa etapy, które mają zasadniczy wpływ na jego przyszłość. Pierwszy to bez wątpienia moment diagnozy. Drugi etap to decyzja dotycząca miejsca, w którym dziecko będzie uczęszczało na terapię.

Gdzie po pomoc?

W większości miast jest sporo placówek, które proponują pomoc dzieciom z tym zaburzeniem. W gorszej sytuacji są rodzice dzieci z autyzmem w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich. Wszyscy jednak stają przed dylematem, jaką wybrać placówkę.

Przy wyborze powinniśmy kierować się przede wszystkim tym, jaką metodę terapii oferuje nam dane miejsce. Warto zaznaczyć, że jedyną terapią, której skuteczność została potwierdzona rzetelnymi badaniami naukowymi, jest terapia behawioralna. W Polsce powstało wiele przedszkoli integracyjnych i ośrodków, które proponują ten rodzaj terapii, ale zanim rodzice podejmą decyzję, do którego z nich wysłać swoje dziecko, powinni się im uważnie przyjrzeć” – podkreśla dr Anna Budzińska, Dyrektor Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Co to jest terapia behawioralna?

Terapia behawioralna polega na rozwijaniu sfer deficytowych dziecka, poprzez uczenie i wzmacnianie zachowań pożądanych. Na zasadzie małych kroków – początkowo rozwijane są podstawowe umiejętności, a następnie stopniowo kształtuje się coraz bardziej złożone zachowania. Bardzo ważnym elementem terapii jest proces generalizacji, czyli przenoszenia umiejętności nabytych podczas terapii do środowiska naturalnego dziecka.

Na zwrócić uwagę przy wyborze placówki?

W pierwszych miesiącach terapii dziecko powinno mieć indywidualny program terapeutyczny, realizowany przez wykwalifikowanego pedagoga lub psychologa. W początkowym etapie indywidualna terapia powinna być bardzo intensywna (ok. 30 godzin tygodniowo). Wszystkie zadania muszą być opisane, a postępy dziecka – systematycznie rejestrowane. We właściwie prowadzonej placówce kładzie się ogromny nacisk na nagradzanie dziecka i motywowanie go do realizowania poszczególnych ćwiczeń. Bardzo ważne jest, żeby dzieci nawiązały dobrą więź ze swoimi terapeutami i chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Kolejną cechą dobrej placówki jest możliwość stopniowego wdrażania dziecka z autyzmem do grupy dzieci prawidłowo rozwijających się. Integracja z rówieśnikami musi być prowadzona bardzo uważnie, a decyzję o wydłużaniu czasu pobytu dziecka w grupie należy oprzeć na analizie postępów, które osiągnęło. Powinna ona wynikać z oceny umiejętności nabywanych podczas terapii indywidualnej.

Ponadto ważnym aspektem jest współpraca placówki z rodzicami. W okresie dwóch miesięcy od rozpoczęcia terapii rodzice powinni być zapoznani z wszystkimi realizowanymi zadaniami, mieć możliwość regularnego obserwowania zajęć dziecka i wglądu w rejestrację jego postępów. Przy wsparciu placówki program edukacyjno-terapeutyczny powinien być stopniowo przenoszony do domu rodzinnego dziecka.

Więcej informacji o roli rodziców w terapii dziecka z autyzmem zamieścimy w kolejnym artykule.

Materiały nadesłane przez Fundację – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. To pierwsza w Polsce i Europie replika Princeton Child Development Institute w USA – jednej z najlepszych na świecie placówek terapeutycznych dla osób z autyzmem. Instytut prowadzi działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą. Powstał dzięki Barbarze Piaseckiej Johnson, a fundacja jej imienia do dziś wspiera działalność IWRD. Powstanie siedziby IWRD wsparło też Miasto Gdańsk.

Oceń